Drastyczna podwyżka za wodę?

Od kwietnia ma zmienić się taryfa za wodę i odprowadzenie ścieków. To, że podwyżka jest planowana potwierdził burmistrz Kłobucka, Jerzy Zakrzewski. Z naszych informacji wynika, że mieszkańcy okręgu częstochowskiego mogą zapłacić o 70 gr., a może nawet o złotówkę więcej za każdy metr sześcienny wody.

Sprawa została poruszona na ostatniej sesji rady miejskiej w Kłobucku przez radnych: Witolda Dominika i Mateusza Woźniaka. Do nich również dotarły nieoficjalne wiadomości o planowanej podwyżce. Obowiązująca uchwała regulująca stawki za dostawę wody i odbiór ścieków traci ważność 31 marca bieżącego roku.

Czy Pan burmistrz jako członek zgromadzenia ma jakieś informacje na temat planowanych podwyżek, bądź pozostawienia tych usług na dotychczasowym poziomie? – zadał pytanie radny Dominik.

Jerzy Zakrzewski odpowiedział tylko, że 1 marca jest planowane walne zgromadzenie związku i ma być tam omawiany punkt dotyczący zmiany taryf wody i ścieków.

Mateusz Woźniak członek Koalicji Samorządowej, z której wywodzi się burmistrz Kłobucka, również postanowił poruszyć temat wspomnianych stawek.

Dochodzą do mnie informacje z różnych stron, że ceny za wodę mają wzrosnąć. Czy mamy jakąś możliwość uniknięcia tych podwyżek? – dopytywał Woźniak.

Burmistrz przypomniał, że co roku są ustalane taryfy, które są omawiane na zarządach i zgromadzeniu związku. Dodał, że o efektach działań dowiemy się po walnym zgromadzeniu i po propozycjach zarządu związku. Zaznaczył, że gmina Kłobuck ma jeden głos.

Żaden z pozostałych radnych tematu nie poruszył, co mocno rozczarowało Woźniaka, który nie dawał za wygraną. Zasugerował, że dyskusja o tym za miesiąc będzie już bezprzedmiotowa.

Czeka nas podwyżka, podejrzewam, że o ok. 70 gr. Wtedy będzie wielka burza. Czy my jako rada nie możemy wystosować jakiegoś pisma do wodociągów z informacją, że nie wyrażamy na to zgody? Wtedy pan burmistrz może powiedzieć: ”U mnie w gminie się nie zgadzają”. Trzeba to zablokować. To jest skandal. Oni zarabiają po 20 tys. miesięcznie. Jak ma iść w górę o 15 proc. cena wody, to niech oni odetną sobie te 15 proc. w radzie nadzorczej – mówił oburzony Woźniak.

Zakrzewski przypomniał, że nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Według niego są różne propozycje, a w przypadku podwyżki konieczna jest zgoda zgromadzenia.

Zarząd związku nie podejmuje decyzji o podwyżkach. Podejmuje je walne zgromadzenie związku. Zasiada w nim 14 przedstawicieli: pięciu z Częstochowy i dziewięciu przedstawicieli innych gmin. Zarząd przedkłada propozycje. Na pewno mogę potwierdzić, że jest planowana podwyżka. Pytanie tylko o ile? Walne zgromadzenie musi podjąć decyzję większością głosów – wyjaśnia burmistrz.

Wniosek Mateusza Woźniaka poparł radny Klubu Niezależnych, Witold Dominik. Uważa on, że przedstawiciele wodociągów powinni zacząć ”od siebie” jeśli chodzi o minimalizowanie kosztów. Podkreślił, że ewentualna podwyżka za wodę i odbiór ścieków nie spotka się z aprobatą mieszkańców.

Jak sądzę ma Pan 100 procentowe poparcie rady, by choćby tym jednym głosem zaprotestować przeciwko podwyżkom – zwrócił się do burmistrza Dominik.

Postanowiliśmy zadzwonić w tej sprawie do częstochowskich wodociągów. Niestety ciężko było uzyskać konkretną odpowiedź od rzecznik prasowej Karoliny Kowalskiej.

Zostały złożone dokumenty do związku gmin, który jest naszym właścicielem i akceptuje nasze propozycje. Propozycji zostało złożonych kilka więc nie mogę się teraz wypowiadać na temat jakiś naszych koncepcji, pomysłów, bo nie wiem jaka będzie decyzja naszego właściciela (związek komunalny przyp. red.). W żaden sposób wiążący w dniu dzisiejszym nie mogę pomóc – tłumaczyła Kowalska.

Rozumiemy, że nie można dziś jasno stwierdzić, że podwyżka będzie, lub nie, ale czy wśród propozycji są również takie, które mówią o podwyżce za wodę? – dopytywaliśmy.

Nie mogę mówić o dokumentach, o których nawet nie wiem, czy nasi właściciele widzieli, bo nie wiem czy doszły do wszystkich. Nie mogę się w tej chwili oficjalnie wypowiadać na ten temat, po prostu byłoby to nie w porządku względem naszego właściciela. Co zadecydują będziemy mogli komentować, wnikliwie wyjaśniać. Musi jednak zapaść decyzja – wyjaśniała rzecznik prasowa.

Mimo braku jasnej deklaracji ze strony Karoliny Kowalskiej, warto pamiętać, że na sesji rady miejskiej, burmistrz Kłobucka, potwierdził, że podwyżka jest planowana.

W skład Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie wchodzą gminy: Kłobuck, Częstochowa, Miedźno, Konopiska, Rędziny, Blachownia, Poczesna, Mykanów i Olsztyn. Wykonawcą zadań Związku są Wodociągi, czyli PWiK S.A. w Częstochowie.

Przypomnijmy, że w roku ubiegłym cena za wodę wzrosła o 3 gr i wynosi obecnie 3,45 zł. za metr sześcienny. Cenę za odprowadzenie ścieków podniesiono o 38 gr. i obecnie mieszkańcy 7 gmin ze związku komunalnego płacą 5,45 zł. Tylko w gminach Miedźno i Rędziny ceny za ścieki są niższe i wynoszą 5,03 zł.

Warto podkreślić, że mieszkańcy gminy Kłobuck, za wyżej wymienione usługi, już teraz płacą o ok. 30 proc. więcej od gmin sąsiednich położonych w powiecie kłobuckim.

Sebastian Zielonka
zielonka@miejska.info.pl

Miejska TV