Ubierz się w książkę!

Czy można ubrać się w książkę? Można! Dowodzi tego Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck, organizator powiatowego konkursu fotograficznego ”Ubrani w książkę – sleeveface w bibliotece”.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatu kłobuckiego. Jego ideą jest promowanie i popularyzacja czytelnictwa i bibliotek oraz gminy i powiatu. Chodzi także o rozwijanie kreatywności, wyobraźni oraz doskonalenie umiejętności obsługiwania sprzętu fotograficznego i propagowanie sztuki fotograficznej.

Zadanie polega na wykonaniu zdjęcia zgdonie z metodą sleeveface, tzn. wybieramy książkę z okładką, na której znajduje się cała postać lub jej fragment i ustawiamy ją przed sobą lub inną osobą tak, żeby tworzyła spójną całość z otoczeniem.

Autorzy najlepszych prac będą mogli podziwiać swoje fotograficzne portrety w czasie uroczystego wernisażu oraz wystawy w kłobuckim MOK-u.

Współorganizatorem konkursu jest właśnie Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku. Patronat honorowy objął burmistrz Jerzy Zakrzewski.

Pomysłodawcą tej niezwykle interesującej inicjatywy jest Kinga Syguda.

Szczegóły konkursu określone są w regulaminie dostępnym na stronie biblioteki oraz w bibliotekach na terenie gminy.

Link do wydarzenia: Ubrani w książkę – sleeveface w bibliotece

Red

Źrodło: “Ubrani w książkę – sleeveface w bibliotece”

Miejska TV