GOPS nadal bez nowego kierownika

Nie poznaliśmy nazwiska osoby, która pokieruje Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłobucku. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów w konkursie. Nabór na stanowisko kierownika został ogłoszony po raz drugi.

Na stronie internetowej kłobuckiego magistratu pojawiła się informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
W podanej tam informacji można przeczytać: ”(…) w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, nie został wybrany żaden spośród zakwalifikowanych kandydatów”.
Przypomnijmy, w konkursie udział wzięli: Joanna Tekiela z Konopisk, Beata Kluba z Przystajni, Barbara Dróżdż z Mstowa oraz Teresa Dubaj-Stefańska, Mariusz Mandat i Artur Gawin z Kłobucka.
Mandat, Gawin i Kluba nie przeszli do drugiego etapu w związku z niespełnieniem warunków formalnych.
Komisja konkursowa podała, że ani jedna z pozostałych osób nie zdobyła 70 proc. możliwych do uzyskania punktów łącznie ze wszystkich etapów selekcji, które zostały zastosowane w procedurze naboru.
To uniemożliwiło wyłonienie najlepszego kandydata zgodnie z regulaminem naboru. Oznacza to, że procedura zostanie powtórzona.
Wszelkie informacje o naborze znajdziesz tutaj. Sprawdź, może spełniasz wymagania jakie stawia kłobucki magistrat?
Zmiany w GOPS spowodowane są wypowiedzeniem jakie otrzymała Katarzyna Janicka z końcem listopada ubiegłego roku. Po upływie trzech miesięcy od tej daty zakończy wieloletnią pracę w kłobuckim urzędzie. Wokół tej sprawy krążyło bardzo wiele plotek, a oficjalnym powodem odejścia Janickiej jakie podał nam burmistrz Kłobucka, Jerzy Zakrzewski, jest inne spojrzenie na funkcjonowanie GOPS-u.

Sebastian Zielonka
zielonka@miejska.info.pl

Miejska TV