Egzamin strzelecki kłobuckiego plutonu

W połowie lutego odbył się egzamin strzelecki dla wybranych strzelców Plutonu Kłobuck Jednostki Strzeleckiej JS 2028. Pododdział, jak co roku, zorganizował dla wyróżniających się w szkoleniu sprawdzian, mający na celu wyłonić spośród nich kandydatów na dowódców drużyn.

Uczestnicy tego egzaminu w poprzednich miesiącach dali się poznać jako strzelcy ideowi, chętni do pracy społecznej na rzecz propagowania idei niepodległościowych i proobronnych. Ich udział w tym najważniejszym dla strzelców sprawdzianie otwiera im drogę do przyszłej samodzielnej pracy i szkoleń w ramach pododdziałów Plutonu Kłobuck.

Egzamin składał się z dwóch części, z których pierwszą był standardowy test sprawnościowy, zgodny z normami wychowania fizycznego w Wojsku Polskim, ze szczególnym naciskiem na normy obowiązujące w wojskach powietrznodesantowych i specjalnych. Na test ten składały się takie konkurencje, jak bieg wahadłowy, bieg na 3000 m, podciąganie i brzuszki. Test ten przechodzili jednakowo chłopcy, jak i dziewczęta biorące także w nim udział.

Drugą część egzaminu stanowił marsz nocny w terenie leśnym w małych zespołach, podczas którego strzelcy musieli wykazać się przede wszystkim siłą woli, siłą fizyczną i wytrzymałością. Ilość pożywienia i wody podczas tego marszu była ściśle reglamentowana i jednakowa dla każdego uczestnika.

Podczas marszu zespoły strzeleckie musiały wykonać zadania na punktach kontaktowych, jak ubieranie na czas strojów przeciwchemicznych, wyznaczanie azymutów, rozkładanie i składanie trenażera broni oraz wykonywanie szkicu terenu. Sam przemarsz wymagał przede wszystkim umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, aby trafić bezbłędnie na punkty kontaktowe. Wszystko to miało miejsce w nocy, po wcześniejszym dużym wysiłku fizycznym, w warunkach zmęczenia i niedoboru snu.

Strzelcy biorący udział w egzaminie celująco zaliczyli cały test, czego dowodem niech będzie osiągnięcie rano 13 lutego mety marszu nocnego w budynku Zespołu Szkół nr 3. Jedynie jeden ze strzelców zmuszony był nad ranem wycofać się ze względu na odniesioną w czasie marszu kontuzję. Trzech starszych strzelców biorących udział w sprawdzianie uzyskało stopień sekcyjnego, pozostałych jedenastu uzyskało stopień starszego strzelca.

Strzelcem, który osiągnął najwyższą lokatę we wszystkich konkurencjach został sekcyjny Dawid Sosnowski, wyróżniony nagrodą rzeczową i specjalnym uściskiem dłoni.

Piotr Witkowski

Miejska TV