Dni otwarte w zespole szkół nr 1 w Kłobucku

Rozpoczął się czas promocji kłobuckich szkół. Przy tej okazji warto zadać sobie pytanie: Czy absolwenci okolicznych gimnazjów muszą uciekać do częstochowskich placówek?

W dniach od 4 do 5 marca 2016 roku w Zespole Szkół numer 1 w Kłobucku odbyły się dni otwarte, podczas których uczniowie oraz nauczyciele tejże placówki oświatowej starali się przekonać przyszłych absolwentów gimnazjum, że ich szkoła to najwłaściwszy wybór. Mijając kolejne sale, można było odnieść wrażenie, że przedsięwzięcie kosztowało przygotowujących je, wiele czasu i wysiłku. Same dni otwarte przyjęły się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców. Pierwszego dnia szkołę odwiedziło ok. 400 uczniów.
Każdy ze zwiedzających, wchodząc do głównego budynku, otrzymał biuletyn informacyjny, w którym mógł przeczytać, że szkoła oferuje wysoką jakość kształcenia, nieodpłatne zajęcia dodatkowe, darmowe kursy różnych umiejętności zawodowych. Istnieje także możliwość uczestnictwa w organizowanych projektach. Ciekawą atrakcją są zajęcia na krytej pływalni oraz kształcenie zawodowe w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych i warsztatach szkolnych. Ponadto, dla osób uczących się w klasach samochodowych, zapewniane są nieodpłatne kursy prawa jazdy.
Szkoła ma bardzo interesującą ofertę dotyczącą klas licealnych, technicznych, jak również zawodowych. W tych o charakterze licealnym, bardzo ciekawe zdają się być profile: ogólnopolicyjny oraz strażacki, które przygotowują młodzież nie tylko do zdania matury, ale również do zawodu mundurowego. Pozostałe trzy kierunki, mają przygotować uczniów do egzaminu dojrzałości w ten sposób, aby później z łatwością dostali się na konkretny typ studiów. Szkoła oferuje klasy o profilu humanistycznym, politechnicznym oraz biologiczno-chemicznym.
Obiecująco wygląda również oferta szkoły technicznej. Potencjalni wychowankowie będą mogli kształcić się na techników: techników budownictwa, ekonomii, informatyki, logistyki, mechaniki CNC, usług fryzjerskich, pojazdów samochodowych oraz żywienia i usług gastronomicznych. Jednym słowem, każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie.
Zasadnicza szkoła zawodowa kształci natomiast: kucharzy, ślusarzy, mechaników pojazdów samochodowych oraz monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Warto zauważyć, że egzaminy techniczne, jak również zawodowe mają bardzo wysoką zdawalność. Na uwagę zasługuje próg zdawalności klas zawodowych, który oscyluje w granicach 90-100%. Niektóre klasy techniczne jak np.: profilowa CNC, mogą poszczycić się podobnym wynikiem.
Skoro wyniki są tak obiecujące, to dlaczego cały czas mamy do czynienia z pewnym mitem, dotyczącym kłobuckiego „cyrku”? Zapytany o to, przeze mnie, jeden z nauczycieli, Jacek Rudzki powiedział, że problem ten ma u źródeł kilka przyczyn. Pierwszą z nich jest formułowanie sądów o tej szkole przez ludzi, którzy nigdy nie mieli z nią bezpośredniego kontaktu. Drugim powodem jest niechęć dyrekcji niektórych gimnazjów w powiecie do Zespołu Szkół numer 1, co sprowadza się na przykład do utrudniania prób promocji szkoły przez pracowników, poprzez nakładanie skrajnie rygorystycznych i nierealnych wymogów czasowych na przeprowadzenie prezentacji.
Będąc na dniach otwartych byłem bardzo pozytywnie zaskoczony rozmachem i poziomem ich przygotowania. Poniżej artykułu zamieszczam fotorelację wideo, która najpełniej może oddać charakter tego przedsięwzięcia. Ja mogę jedynie dodać, że jeżeli szkoła ta prezentuje na co dzień taki poziom, jaki zaobserwować można było na dniach promocyjnych, to może uczniowie lokalnych gimnazjów, wraz z rodzicami, powinni się zastanowić, czy faktycznie jest sens uciekać do częstochowskich liceów, techników i zawodówek?

Bartosz Dominik

Miejska TV