Kłobuck
 Spotkanie ”Kobiet aktywnych” już we wtorek!

Wszystkie panie, które chcą działać razem z ”Kobietami aktywnymi” są zaproszone na spotkanie, które odbędzie się 15 marca o godz. 16.00 w sali sesyjnej kłobuckiego urzędu gminy.

Stowarzyszenie na rzecz kobiet ”Kobiety aktywne” dało się poznać mieszkańcom naszego powiatu jako organizator ”Babskiego Combra” w Kłobucku. Impreza ta pokazała, że kobiety potrzebują tego typu spotkań.

Udało nam się zebrać kobiety z różnych stron powiatu, w różnym wieku , od Pań, które dopiero co weszły w życie dorosłych i Tych Pań, które posiadają już doświadczenie życiowe. Impreza pokazała jedno mamy tyle lat na ile się czujemy. Panie bawiły się dobrze i już następnego dnia pytały kiedy kolejny Comber – mówi Anna Profic.

Babski Comber ma odbywać się cyklicznie przynajmniej raz w roku.

Aby móc zrealizować cele, które stowarzyszenie sobie założyło, potrzebne są kolejne członkinie. Każda nowa osoba, to nowe pomysły, to nowe możliwości.

Dlatego też zapraszamy na spotkanie – dodaje Profic.

Celem stowarzyszenia ”Kobiety aktywne” jest:

– integracja kobiet powiatu kłobuckiego,

– kultywowanie tradycji regionalnych, wymiana doświadczeń,

– edukacja medyczna, oświatowa prawna; propagowanie zdrowego stylu życia,

– inicjowanie przedsięwzięć związanych z promocją powiatu Kłobuckiego.

– chcemy współpracować zarówno z samorządami i władzami lokalnymi, instytucjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami w całym powiecie Kłobuckim

Przypominamy, spotkanie odbędzie się: 15 marca 2016 o godz. 16 do Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

W dniu tym, będzie możliwość zakupienia płyty z „Babskiego Combra” – informacja dla Pań, które były na combrze.

Kontakt ze Stowarzyszeniem e-mail: kobietyaktywne.klobuck@gmail.com

Red.

Miejska TV