Uniwersytet Jagieloński patronuje kłobuckiej szkole

Jeśli ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, czy Zespół Szkół nr 2  im. ks. Jana Długosza oraz Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” mają się czym pochwalić, podpowiadamy – mają. Chyba że w stosunku do nich myli się Uniwersytet Jagielloński, który ponownie objął szkołę patronatem, a stowarzyszenie opieką merytoryczną

W maju do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Wojciecha Nowaka trafiło ponad 60 podań od szkół i instytucji, które pragnęłyby legitymować się patronatem tej najstarszej polskiej uczelni. Zdobycie takiego mecenatu, jak tego UJ, nie jest łatwe. Dlatego uważa się je za wyjątkowe w skali kraju. Sam Uniwersytet również z wielką pieczołowitością wybiera instytucje, którym patronuje.
– Wszystkie wnioski, poza naszym wyjątkiem, odrzucono – informuje Marek Śliwiński z zarządu PSE „Wieniawa”.
To już trzeci rektor Alma Mater Cracoviensis, który utrzymuje te beneficja dla kłobuckiego stowarzyszenia i tutejszej szkoły, w sumie UJ patronuje im od ponad dziesięciu lat. To dla niewielkiego w gruncie rzeczy miasta, jakim jest Kłobuck, spory zaszczyt. Tym bardziej, że na tej współpracy korzystają nie tylko uczniowie Zespołu Szkół nr 2, ale także cała społeczność. Dzięki kooperacji z UJ, miasto odwiedzają największe naukowe autorytety, dając wykłady na przykład w ramach Wszechnicy Długoszowej czy podczas sesji naukowej w trakcie Dni Długoszowskich.

Milena Kościelniak
Fot.: Krzysztof Świtalski

Miejska TV