Zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy

Przypominamy, że w niektórych miejscach powiatu kłobuckiego, w rejonie cmentarzy wprowadzono czasowe zmiany organizacji ruchu. Trwa także akcja ”Znicz 2016”. Policja zapowiedziała wzmożone kontrole na drogach.

Kłobuccy policjanci, którzy czuwają nad bezpieczeństwem użytkowników dróg podczas corocznej akcji “Znicz 2016”, apelują o rozwagę i ostrożność. Przypominają też, by zwracać uwagę na znaki drogowe i polecenia funkcjonariuszy.

Oto czasowe zmiany organizacji ruchu
1) Cmentarz w Krzepicach na ul. Częstochowskiej
Od godz. 12.00 w sobotę 29 października do godz. 6.00 w środę 2 listopada na ulicy Ryły wprowadzony zostanie jeden kierunek jazdy – do ul. Dąbrowskiego. Wjazd w ul. Ryły od ul. Częstochowskiej. Samochody będą mogły parkować na specjalnie wyznaczonych miejscach po zachodniej stronie ulicy Ryły.

2) Cmentarz w Kłobucku przy DK 43
W niedzielę 1 listopada, celem usprawnienia wjazdu i wyjazdu samochodów z parkingu przy cmentarzu, ruchem będą kierowali policjanci.

W powiecie kłobuckim w zależności od potrzeb, przy innych niż wyżej wymienione cmentarze, policjanci również mogą kierować ruchem. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i podporządkowanie się poleceniom, które wydawać będą mundurowi.
W ramach policyjnej akcji “Znicz 2016” policjanci będą sprawdzać stan techniczny aut i sposób przewożenia dzieci. Pamiętajmy, by dostosować prędkość do warunków panujących na jezdni.
Policja Apeluje też do pieszych, odwiedzając groby bliskich, by korzystali z chodników, a w przypadku ich braku – z pobocza. Przed wejściem na jezdnię zachowajmy szczególną ostrożność i przechodźmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Red.
Źródło: KPP w Kłobucku

[huge_it_slider id=”2″]
Miejska TV