Referendum o odwołanie Praskiego coraz bliżej

Po raz drugi został złożony wniosek o przeprowadzenie referendum o odwołanie Wójta Gminy Panki. Zgodnie z prawem wniosek złożyli mieszkańcy, którzy mają dość panujących w pankowskim Urzędzie Gminy rządów Wójta Praskiego, braku poszanowania prawdy, prawa i moralności. Tym razem wniosek jest rozszerzony o odwołanie Rady Gminy, która nie zdecydowała w głosowaniu o przeprowadzeniu referendum.

Ostatniego października dokumenty zostały złożone do Urzędu Gminy w Pankach i do Komisarza Wyborczego w Częstochowie. Od tego czasu biegnie termin 60 dni na zebranie podpisów mieszkańców gminy, by referendum doszło do skutku.
Decyzję o złożeniu podpisów na wniosku referendalnym podjęli wszyscy kontrkandydaci Wójta Praskiego z poprzednich wyborów oraz Przewodnicząca Rady Gminy. W kolejności alfabetycznej: Krzysztof Antończak, Urszula Bujak, Dorota Gmyrek, Łukasz Kiedrzyn oraz Zbigniew Wydmuch.
Z rozmów przeprowadzonych z osobami, które podpisały się na liście wynika wprost, że tak jak obecnie urzędujący wójt, nie może postępować człowiek na jego stanowisku, stąd decyzja o oddaniu spraw w ręce wyborców, którzy swoją obecnością na referendum zdecydują czy chcą zmian. Co więcej, decyzja Rady Gminy, by nie poprzeć woli wyborców o referendum, którą znali przed głosowaniem (podpisane przez około 200 osób karty o odwołanie wójta), odbiera mandat społeczny również jej przedstawicielom na sprawowanie funkcji radnych.
Na prośbę organizatorów, na stronie www.klobucka.pl (na Miejskiej również jest dostępna tuż pod tekstem, przyp. red.) dostępna jest do pobrania karta, którą każdy z mieszkańców może pobrać, wydrukować i uzupełnioną o podpisy dostarczyć dowolnej z osób wskazanych powyżej. Organizatorzy proszą również o zbieranie podpisów pośród rodziny i znajomych niezadowolonych z pracy Wójta i Rady, by jak najszybciej zebrać wymaganą prawem liczbę podpisów koniecznych do przeprowadzenia referendum.

Co ważne dla osób mających jakiekolwiek obawy związane z ewentualnym ujawnieniem nazwisk z listy – podpisane dokumenty nigdy nie trafią do Urzędu Gminy w Pankach. Zgodnie z procedurą zostaną dostarczone bezpośrednio do biura Komisarza Wyborczego w Częstochowie, gdzie po sprawdzeniu zgodności danych i zliczeniu głosów zostaną zabezpieczone i oplombowane, a następnie trafią do archiwum, skąd mogą zostać wyjęte jedynie na wniosek odpowiednich służb w tym m.in. prokuratora. Nie ma więc obaw, że ktoś niepowołany dowie się kto swoim głosem wnioskował o referendum.

Czy uda się znaleźć kilkaset podpisów, by przeforsować wniosek o referendum, którego wcześniej nie poparli radni z tej gminy? Uda się, jak zapewniają inicjatorzy, co więcej już kilkadziesiąt głosów udało się zebrać pierwszego dnia, a na pewno codziennie będą przybywały nowe głosy na listach. Wójt nie składa jednak broni i stara się, by jak najszybciej wykonać szereg prac, które dotychczas czekały na swoją kolej. Wystarczy wspomnieć, że robione są drogi gminne, odnawiana jest strażnica OSP w Pankach, szykowana jest kostka brukowa pod strażnicą w OSP Praszczyki, finalizowane są również prace związane ze „Zwiększeniem poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń” – bo tak nazywa się plan, na który pozyskano dotację. Determinacja Wójta Praskiego, czy upór mieszkańców wezmą górę w tym pojedynku, a może nadzór prawny Wojewody Śląskiego, który wskazał naruszenie prawa w konkursie na dyrektora szkoły w Konieczkach przesądzi o wynikach starcia? Czas pokaże. Mieszkańcy mają 60 dni na zebranie niecałych 500 podpisów, by do referendum doszło, a reszta w rękach tych, którzy na referendum zagłosują nogami…

Jarosław Brzęczek
Tygodnik klobucka.pl

DANE REFERENDALNE

Przypominamy poniżej konieczne do spełnienia wymogi, by do referendum doszło i było ono ważne.
• 5090 – mieszkańców liczy gmina Panki
• 4169 – mieszkańców jest uprawnionych do głosowania w gminie Panki
• 2337 – Kart Ważnych złożono w wyborach samorządowych w 2014 roku w gminie Panki
• 1402 – wyborców musi oddać głos by spełnić warunek 3/5 głosów w referendum
• 417 – podpisów stanowi minimum na koniec II kwartału, by odbyło się referendum (10%)
• 60 – dni mają mieszkańcy na zebranie podpisów
• 30 – dni ma Komisarz Wyborczy na zbadanie wniosku, sprawdzenie podpisów itp.
• 5 – osób z prawem wyborczym konieczne było do złożenia wniosków o referendum

KARTA POPARCIA REFERENDUM (plik PDF)

[huge_it_slider id=”2″]
Miejska TV