3 miliony na drogi dla powiatu

Starostwo powiatowe w Kłobucku ma otrzymać dofinansowanie w kwocie 3 mln. zł. na przebudowę dróg w Gminie Przystajń. Na 32 wnioski, ten opracowany przez kłobucki urząd, zajął drugie miejsce.

Powiat Kłobucki zaplanował kolejne zadanie na 2017 rok. Starostwo starało się o dofinansowanie w w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Właśnie opublikowano wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie. Okazuje się, że wniosek, który opracowało Starostwo Powiatowe zajął drugie miejsce w stawce 32 wniosków z terenu województwa śląskiego i został zakwalifikowany do dofinansowania kwotą 3 mln. zł.

Przebudowa dotyczy ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń,

To dla nas bardzo dobra wiadomość już w ubiegłym roku rozmawialiśmy z gminą Przystajń o tematach drogowych, opracowaliśmy projekt na tą drogę i chcemy ją wspólnie z gminą Przystajń realizować w przyszłym roku – mówi Starosta Henryk Kiepura.

W przyszłym roku będzie to największe zadanie drogowe realizowane przez Powiat Kłobucki, jedno z kilku – dodaje Starosta Kiepura.

Realizacja tego projektu zdecydowanie podniesie komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z drogi. Jest to niezwykle dobra wiadomość dla wójta Przystajni, Henryka Macha oraz wszystkich mieszkańców gminy.

Wartość kosztorysu na całą przebudowę ponad 8 kilometrów dróg, wynosi 7,5 mln. zł.

SZ

[huge_it_slider id=”2″]
Miejska TV