Zmiany w kłobuckiej policji

Ze stanowiskiem komendanta Powiatowej Policji w Kłobucku pożegnał się insp. Zbigniew Legodziński. Jego obowiązki przejmie dotychczasowy zastępca komendanta Policji w Zawierciu, mł. Insp. Dariusz Atłasik.

Legodziński zdał obowiązki służbowe podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się w kłobuckiej komendzie. Meldunek od ustępującego szefa jednostki przyjął zastępca komendanta Powiatowej Policji w Katowicach podinsp. Mariusz Krzystaniak.
Na uroczystości pojawili się: starosta Henryk Kiepura, burmistrz Jerzy Zakrzewski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku bryg. Zbigniew Desperak, komendant Ośrodka Służby Więziennej w Kulach ppłk. Jerzy Cyrulik, pierwszy zastępca komendanta Powiatowej Policji w Kłobucku mł. Insp. Tomasz Górka, kadra kierownicza i pracownicy cywilni jednostki.
Przybyli goście podziękowali komendantowi za czteroletnią służbę i działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, życząc dalszej realizacji planów i zamierzeń.
Insp. Zbigniew Legodziński nie krył wzruszenia dziękując współpracownikom za każdy dzień służby.
Mł. insp. Dariusz Atłasik został pełniącym obowiązki komendanta kłobuckiej policji.

SZ
Źródło: KPP w Kłobucku

 

pol2

legodzinski

legodzinskiii

Miejska TV