Świąteczna paczka dla Hospicjum i Ośrodka ”’Ufność”

16 grudnia w Zespole Szkół w Białej zakończono akcję pod nazwą „Świąteczna paczka” zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski, aby pomóc chorym dzieciom z Ośrodka „Ufność” oraz z Hospicjum w Częstochowie. Przez niespełna miesiąc opiekunki Samorządu Uczniowskiego Pani Grażyna Bednarek i Pani Urszula Kowalczyk, informowały uczniów i rodziców o potrzebach chorych i cierpiących. Niemal każdego dnia przynoszono do szkoły różnego rodzaju dary. Nastąpiło poruszenie serc, które spowodowało, że zebrano ogromną ilość potrzebnych rzeczy.

19 grudnia organizatorzy świątecznej zbiórki Pani Grażyna Bednarek i Pani Małgorzata Skrok wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego: Weroniką Nocoń, Emilią Maj i Mateuszem Czerwikiem, oraz przedstawicielem rodziców Panem Tomaszem Czerwikiem, udali się do Ośrodka „Ufność” oraz do Hospicjum w Częstochowie, aby ofiarować zebrane dary. O funkcjonowaniu ośrodka opowiedziała Pani Krystyna Balwierz. Oprowadziła delegację ze szkoły po budynku. Mogli wejść do sal, w których mieszkają dzieci, do gabinetu rehabilitacyjnego i sali zabaw. Obecnie w Ośrodku „Ufność” jest ponad dwadzieścioro dzieci do trzeciego roku życia. Wszystkie dzieci są chore i wymagają całodobowej opieki i pomocy.

Po krótkim pobycie w domu małych dzieci, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz ze swoimi opiekunami udali się do Hospicjum. Pani Prezes Anna Kaptacz przyjęła serdecznie wolontariuszy i zaprowadziła do pomieszczenia, w którym zostawiono przyniesione dary. Następnie Koordynator Wolontariatu z Hospicjum Pan Bartosz Wróblewski, opowiedział gościom o idei opieki hospicyjnej oraz oprowadził po budynku. Przechodzono obok sal, w których przebywają chorzy, posyłając im pozdrowienie i uśmiech. Koordynator Wolontariatu wskazał również pomieszczenia, gdzie odbywają się ważne spotkania i rozmowy dla podopiecznych.
Wizyta w tych miejscach była smutna i jednocześnie radosna. Smutna, ponieważ było to spotkanie z cierpieniem niewinnych dzieci i osób dorosłych. Radosna, ponieważ mogliśmy się spotkać z wyjątkowymi ludźmi, którzy z oddaniem i uśmiechem towarzyszą człowiekowi choremu i cierpiącemu. Takie spotkania na zawsze pozostają w sercu i pamięci. Wierzymy, że bezinteresowna pomoc przyniesie choć trochę ulgi podopiecznym tych instytucji. Jesteśmy sobie potrzebni, dlatego warto i trzeba pomagać.

Małgorzata Skrok

Miejska TV