Wyremontowano szkołę w Białej

Zespół Szkół w Białej nabrał kolorów. Prócz walorów estetycznych, w budynku panuje o wiele cieplejsza atmosfera niż wcześniej. Wszystko z powodu termmodernizacji budynku. Prace zostały zakończone w listopadzie 2016 roku, a trwały od lipca.

W ramach przedsięwzięcia wykonano termomodernizację budynku, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej i modernizację instalacji oświetleniowej z montażem ogniw fotowoltaicznych.
Gmina Kłobuck ubiega się o dofinansowanie wykonywanego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.
W tej sprawie w marcu 2016 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie inwestycji.
informacja pochodzi ze strony internetowej gminy.

Red.
Źródło: www.gminaklobuck.pl

biala2

biala3

20161026_145941

 

Miejska TV