Niech żyje bal!

W Kamyku odbył się wyjątkowy bal karnawałowy. Wzięli w nim udział członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W styczniu tego roku mija piąta rocznica powstania koła.

Dziś koło liczy 73 członków, nie tylko z Kamyka, choć w nazwie posiada nazwę tej miejscowości. Są to seniorzy z Białej, Borowianki, Kopca, Nowej Wsi, Libidzy, a także z Kłobucka.

W połowie stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, na którym podsumowano dotychczasową działalność. W trakcie spotkania podziękowano wszystkim przyjaciołom koła, oraz wybrano nowe władze. Przewodniczącą została Maria Soluch. Do zarządu wybrano Józefa Soboniaka, Kazimierza Pasiekę, Olę Lechowską, Annę Szatanik i Jolantę Kulik.

Dzięki życzliwości strażaków, siedziba koła mieści się w remisie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamyku.
Podczas jubileuszu nie zabrakło toastu, który wzniesiono za ”jeszcze bardziej owocną działalność koła na rzecz ludzi, którym należy podać przyjazną dłoń i wypełnić niejednokrotnie samotne chwile szczęściem i radością, bo takich chwil jak do tej pory było wiele” – relacjonowała sama przewodnicząca, Maria Soluch.

W związku z jubileuszem, składamy najlepsze życzenia Kołu Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kamyku, a nowym władzom powodzenia w dalszej działalności.

Red.

 

IMG_0478

IMG_20170114_171544

IMG_0565

IMG_0475

IMG_0504

IMG_0463

IMG_0490

IMG_0491

IMG_0468

IMG_0471

Miejska TV