Dni otwarte w Zespole Szkół w Krzepicach

Podczas dni otwartych krzepicki zespół szkół odwiedziło blisko 300 osób. Byli to głównie gimnazjaliści, którzy już niedługo staną przed ważnym wyborem dotyczącym tego gdzie będą kontynuować swoją edukację.

Funkcję gospodarzy w Zespole Szkół w Krzepicach przejęli sami uczniowie. Wśród osób, które zawitały do placówki byli głównie gimnazjaliści z Opatowa, Panek, Lipia, Parzymiech, Starokrzepic i Krzepic. Wśród gości nie zabrakło naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Joanny Kulejewskiej. Pani naczelnik zwróciła uwagę młodzieży na to, iż czeka ich jedna z najważniejszych decyzji w dotychczasowym życiu. W końcu wybór odpowiedniej szkoły, czy też samego kierunku kształcenia jest niezwykle istotny.

Podczas spotkania z gimnazjalistami ofertę szkoły i warunki rekrutacji szczegółowo przedstawił dyrektor Grzegorz Mastalerz. Później, w towarzystwie tutejszych uczniów, zaproszona młodzież zwiedziła szkołę uczestnicząc w krótkich prezentacjach przedmiotowych, ćwiczeniach laboratoryjnych oraz pokazach prezentujących wyposażenie pracowni. W sali fizycznej zostały przeprowadzone pokazy z magnetyzmu i optyki przy użyciu profesjonalnego sprzętu. W pracowni chemicznej wykonano reakcje otrzymywania wodorotlenków rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie. Krótka lekcja geografii czy matematyki to tylko zwiastuny zajęć, jakie odbywają w murach Zespołu Szkół w Krzepicach. Zainteresowaniem gości cieszyły się energetyczne pokazy zumby w sali gimnastycznej prowadzone przez uczennice klasy I B.
Gimnazjaliści mogli zapoznać się z projektami realizowanymi w szkole, a także z działalnością wynikającą ze współpracy z wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi np. ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które objęło opieką naukową uczniów liceum ogólnokształcącego o rozszerzeniach z biologii i chemii. Uczniowie klasy akademickiej wraz z opiekunem opowiadali o zajęciach z wykładowcami na uczelni w Warszawie, a także na terenie tutejszej szkoły, możliwościach korzystania z zasobów uczelnianych, wiedzy i doświadczenia. Szkolni przewodnicy oprowadzając po budynku przedstawiali wszystkie aspekty działalności placówki, począwszy od rzetelnego przygotowania do matury i najlepszej zdawalności w powiecie, profesjonalnej i doświadczonej kadry pedagogicznej, aż po ich działalność jako współgospodarzy. Gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym wyposażeniem szkoły, bogatą ofertą edukacyjną, działalnością pozalekcyjną oraz możliwością rozwoju swoich zainteresowań, pasji i talentów. Osiągnięcia szkoły mówią same za siebie, to wspólnie wypracowany sukces uczniów i nauczycieli.

Punktem kulminacyjnym każdego dnia było spotkanie w auli, gdzie tutejsza młodzież przygotowała dla swoich młodszych koleżanek i kolegów wiele atrakcji. Gimnazjaliści wzięli udział w konkursach i zabawach. Specjalnie na tę okazję Szkolny Samorząd Uczniowski przygotował projekcję promującą szkołę. Zaprezentowano także film z udziałem naszych absolwentów rozsianych na studiach wyższych w całej Polsce i wspominających z rozrzewnieniem niezapomniany klimat panujący w liceum oraz dziękujących za rzetelną wiedzę, która pozwoliła im zrealizować swoje marzenia o dalszym kształceniu i przyszłości zawodowej.
Wszyscy gimnazjaliści zostali zaproszeni do udziału w III edycji Akademii Młodego Licealisty – AML, cieszącej się dużym powodzeniem, której głównym celem jest wspieranie rozwoju, zdolności, zainteresowań oraz różnych kompetencji uczniów. AML to szeroka oferta cyklicznych warsztatów prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół w Krzepicach.

Miła i radosna atmosfera, która towarzyszyła w szkole podczas Dni Otwartych niwelowała napięcie gości związane z pobytem w nowej szkole. Ciepło przyjęci przez starszych kolegów i koleżanki mogli poczuć przyjazny klimat panujący tu na co dzień.
W czasie Dni Otwartych gimnazjaliści mogli przekonać się, że Zespół Szkół w Krzepicach to właściwe miejsce dla nich, bo daje solidne podwaliny wiedzy, osiąga najlepsze wyniki maturalne w powiecie, jest nowoczesną i otwartą na świat szkołą, w której można rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Młodzież, która zechciała odwiedzić szkołę otrzymała informacje, że na tym terenie istnieje dobra szkoła, z tradycjami, dużymi możliwościami i przyszłością, która od kilku lat zajmuje wysokie miejsce w rankingu, a jej absolwenci studiują na najlepszych uczelniach w Polsce i zawodowo stanowią znakomitą kadrę inżynierów, prawników, lekarzy. Podkreślają oni niejednokrotnie przywiązanie do tradycji i zawsze są dumni, że byli uczniami tej szkoły – to najlepsza wizytówka naszej placówki.
Z pełną ofertą edukacyjną można zapoznać się na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Źródło: www.lo.krzepice.edu.pl, www.powiatklobucki.pl

 

 

24

00

1

4

6

11

17

Miejska TV