Rysunki uczniów z Białej w książce “Wiersze dla wszystkich dzieci”

16 lutego 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół w Białej wraz z rodzicami uczestniczyli w promocji książki pt.: ”Wiersze dla wszystkich dzieci”. Była to wyjątkowa uroczystość, bowiem wybrane uczennice ze Szkoły Podstawowej oraz gimnazjaliści stali się ilustratorami wierszy.

Utwory poetyckie napisali poeci z Klubu Literackiego „Fraszka” przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Oto nasi młodzi twórcy: Patrycja Kiepura z klasy II, Iga Biczak z klasy III, Julia Kiepuraz klasy V oraz uczniowie z klasy I gimnazjum – Oskar Bąbiński, Wiktoria Kędziora, Emilia Kowalik, Jakub Tomczyk. Całość imprezy prowadziła p. Halina Pałka – przewodnicząca Klubu Literackiego.

Promocję książki uświetnił swoją obecnością Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Wyraził on swoje podziękowanie dla seniorów za ich twórczość oraz nadzieję, że książka stanie się bardzo popularna. Następnie przedstawieni zostali autorzy wierszy. Wszystkich zgromadzonych zainteresowała recytacja wybranych utworów i prezentacja ilustracji oraz ich autorów. Z dumą oglądaliśmy rysunki Julii Kiepury, które zostały wyeksponowane dwukrotnie. Były to ilustracje do wierszy „Ptaszki zimą’’ autorstwa Małgorzaty Franc oraz „Kot i myszka” Lidii Żakowicz – Ziory.

Końcowym elementem uroczystości było wręczenie książek z wierszami młodym ilustratorom. Obok uczniów naszej szkoły byli to uczniowie siedmiu częstochowskich szkół oraz zuchy ze szkół w Janowie, Mstowie i Rudnikach. Uczniowie naszej szkoły prosili poetów o złożenie podpisów na stronie tytułowej podarowanych im egzemplarzy książek.

Promocja ta pozostanie w pamięci uczniów i rodziców. Dzięki uczestniczeniu w niej uczniowie podzielili się z innymi swoją twórczością plastyczną. Pozwoliła ona także na zaprezentowanie naszej szkoły na szerszym forum. Opiekunem uczniów był nauczyciel bibliotekarz – Ksymena Żurawska, która otrzymała także egzemplarz książki z podpisami poetów do biblioteki szkolnej.

Red.

IMG_0775 (Copy)

IMG_0774 (Copy)

IMG_0773 (Copy)

IMG_0782 (Copy)

IMG_0781 (Copy)

IMG_0778 (Copy)

IMG_0777 (Copy)

IMG_0788 (Copy)

IMG_0785 (Copy)

IMG_0792 (Copy)

IMG_0793 (Copy)

IMG_0794 (Copy)

IMG_0795 (Copy)

IMG_0796 (Copy)

Miejska TV