W kłobuckim liceum powstanie zielona pracownia

Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku został finalistą drugiej edycji konkursu pn. “Zielona Pracownia 2016”. Oznacza to, że placówka otrzyma spore dofinansowanie. przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Pracownia ma być aktywna już od września tego roku.

Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.
Zarząd Powiatu Kłobuckiego podjął inicjatywę zgłoszoną przez Dyrekcję Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku i złożył przygotowany przez szkołę wniosek na konkurs wraz z programem edukacji ekologicznej oraz wizualizacją pracowni.

Na konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło aż 100 wniosków, a 28 z nich uzyskało dofinansowanie w formie dotacji wynoszącej ogółem 782 686,84 zł.
Przy ocenie wniosków komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Istotnym kryterium wyboru była różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego.
W ramach projektu zaplanowano utworzenie w kłobuckim liceum „Zielonej Pracowni” składającej się z dwóch pomieszczeń: nowoczesnej – na miarę XXI wieku – szkolnej pracowni chemicznej oraz mini laboratorium biologiczno-chemicznego.
Zamiarem jest stworzenie przyjaznego dla uczniów miejsca do nauki przedmiotów przyrodniczych poprzez możliwość wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych i technologicznych takich jak: tablica interaktywna, wizualizer, dwustronne digestorium chemiczne, stół demonstracyjny z blatem ceramicznym wraz z wyposażeniem, zestawy ekobadacza, stoły laboratoryjne, szafa na szkło laboratoryjne, mieszadło magnetyczne, łaźnia wodna, statywy laboratoryjne, odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne do wykonywania doświadczeń z chemii, biologii oraz przyrody i wiele innych pomocy dydaktycznych. Jednym z etapów prac będzie przeprowadzenie remontu pracowni chemicznej i dostosowanie zaplecza na potrzeby mini laboratorium biologiczno – chemicznego.

Od nowego roku szkolnego zaplanowano również wdrożenie Programu Edukacji Ekologicznej „EKO – chemiczny świat” opartego o wykorzystanie zasobów nowo tworzonej pracowni.

Nowoczesna i dobrze wyposażona pracownia chemiczna wraz z mini laboratorium umożliwi kształtowanie postaw proekologicznych, prospołecznych i prozdrowotnych nie tylko wśród uczniów, ale całej społeczności szkolnej.

Ogólna wartość projektu – 52 151,00zł, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 30 000,00zł, wkład organu prowadzącego – 14 151,00zł, wkład Rady Rodziców – 8 000,00zł.

mDSC_0935_400

normal_mDSC_0855

normal_mDSC_0871

normal_mDSC_0874

normal_mDSC_0887

normal_mDSC_0905

normal_mDSC_0945

Miejska TV