Konkursowe podium uczennicy ZS nr 3 w Kłobucku

Urszula Sawicka zajęła III miejsce w regionalnym konkursie z języka niemieckiego ”Śladami Marcina Lutra”. Uczennica klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kosińskiego w Kłobucku przygotowywała się do konkursu pod okiem Agnieszki Sroki-Adamus.

Konkurs ten został zorganizowany  przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Częstochowie i był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego.
Rywalizacja miała formę pisemną, a wszystkie polecenia i ich treść były w języku niemieckim. Konkurs obejmował test leksykalno-gramatyczny, rozumienie tekstu czytanego oraz elementy realio- i kulturoznawcze dotyczące życia i dzieła Marcina Lutra, miejsc związanych z działalnością niemieckiego reformatora, przyczyn i skutków reformacji.

Celem konkursu było upamiętnienie 500-lecia reformacji. Przypomnijmy, że rok 2017 uchwalono w Sejmiku Województwa Śląskiego ”Rokiem Reformacji”. Radni uznali, że ważne jest popularyzowanie wiedzy o kulturze i historii Niemiec (m.in o życiu i działalności niemieckiego reformatora religijnego Marcina Lutra oraz jego wkład w kulturę i historię kraju), motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, znajomości zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz wiadomości z zakresu realio- i kulturoznawstwa.

Uczennicę do konkursu przygotowywała p. Agnieszka Sroka – Adamus – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.
Miejska gratuluje sukcesu!

Red.
Źródło: ZS nr 3 w Kłobucku

L2 (Copy)

L3 (Copy)

Miejska TV