Językowe potyczki dla poprawnej polszczyzny

11 kwietnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Dominika Savio w Kłobucku odbył się II Międzyszkolny Turniej Poprawnej Polszczyzny “MISTRZOWIE JĘZYKA OJCZYSTEGO”.

W turnieju rywalizowały ze sobą drużyny z gminy Kłobuck. Konkurs miał na celu krzewienie kultury języka ojczystego i świadomości językowej wśród uczniów szkół podstawowych, popularyzowanie poprawnej polszczyzny oraz doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych.
Uczniowie rozwiązywali test dotyczący poprawności językowej, a później każda drużyna odpowiadała wspólnie na pytania przygotowane przez organizatorki, panią Joannę Ścieburę i Renatę Zmysłowską. Było sporo emocji, a jeszcze więcej dobrej zabawy. Uczestnicy wykazali się sporą wiedzą, znajomością przysłów, związków frazeologicznych i poprawnych form gramatycznych. Zwyciężyła drużyna pod opieką pani Beaty Hyry z SP nr 2 w Kłobucku w składzie: Nadia Jagielska, Zuzanna Kasprzak, Michał Matysiak. Drugie miejsce zajęli przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Gen. J. Bema w Kamyku , trzecie PSP SPSK im. św. Dominika Savio w Kłobucku. MISTRZYNIĄ JĘZYKA OJCZYSTEGO, czyli osobą, która wykazała się najlepszą znajomością naszego pięknego języka, została Dominika Cyra (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku). Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Życzymy dalszych sukcesów i zamiłowania do doskonalenia języka ojczystego!

Renata Zmysłowska, Joanna Ściebura.

turniej 6 (Copy)

turniej 5 (Copy)

turniej 4 (Copy)

turniej 3 (Copy)

turniej 2 (Copy)

turniej 10 (Copy)

turniej 9 (Copy)

turniej 8 (Copy)

turniej 7 (Copy)

Miejska TV