Uczcili 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Kłobucku odbyły się obchody rocznicy uchwalenia tej ważnej konstytucji. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej za Ojczyznę w Kościele pw. św. Marcina. Po niej, uczestnicy udali się na przemarsz pod tablicę Józefa Piłsudskiego, Pomnik Matki Polki oraz Władysława Sebyły.

Na uroczystościach nie zabrakło orkiestry dętej z Kamyka, na czele z kapelmistrzem Stanisławem Zaskórskim. Obchody przy pomniku Władysława Sebyły poprowadził major Cezary Kubiak oraz ksiądz pułkownik Stanisław Wróblewski. Na obchodach pojawili się przedstawiciele władz na czele z burmistrzem Jerzym Zakrzewskim, który wygłosił okoliczne przemówienie. Na 226 rocznicy tego ważnego wydarzenia, udział wzięły także organizacje kombatanckie, służby mundurowe, harcerze, poczty sztandarowe, delegacje ze szkół, oraz mieszkańcy.

Przypomnijmy, że Konstytucję uchwalono 3 maja 1791 roku w formie ustawy rządowej regulującej ustrój w Polsce. Było to o tyle ważne wydarzenie w skali Świata, bo to pierwszy taki dokument uchwalony w Europie, a na Świecie przed nami byli tylko Amerykanie – cztery lata wcześniej. To pierwsza nowoczesna ustawa zasadnicza, która punkt po punkcie regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako monarchii konstytucyjnej określającej ściśle strukturę władz państwowych. Niestety obowiązywała bardzo krótko (niewiele ponad rok), a jej kres położyły władze rosyjskie z pomocą konfederacji targowickiej. Mocny sprzeciw ościennych krajów wiązał się z obawą, że jej nowoczesne rozwiązania w zakresie uprawnień choćby dla chłopów i mieszczan zainspirują inne społeczeństwa i wywołają powstania takie jak przykładowo trwająca wówczas Wielka Rewolucja Francuska.

Sebastian Zielonka
zielonka@miejska.info.pl
Zdjęcia: Źródło Gmina Kłobuck

18301665_1415772378461653_1526262550437518830_n

18301418_1415776998461191_2356471533890062607_n

18301082_1415767478462143_6689813363335533179_n

18300961_1415770255128532_3052216354393387666_n

18275196_1415771191795105_7785972464395781546_n

18275193_1415765985128959_8595759508347520542_n

18274790_1415776245127933_4294001639979816318_n

18268550_1415773168461574_8636260303170810689_n

18268546_1415775075128050_7585230584612974883_n

18198278_1415766035128954_4612122467510196371_n

18198447_1415776098461281_3259771626533600773_n

18198693_1415765921795632_7254718851557578443_n

18198764_1415765455129012_100982404462745926_n

18199012_1415766188462272_5058425120087793214_n

18222633_1415765428462348_991627219535475042_n

18268101_1415776411794583_9198953611499200012_n

18268468_1415768738462017_3932806777916769017_n

18268522_1415776808461210_8935055286061674033_n

Miejska TV