Domowa wizyta profesora Mariana Zembali

W czwartek 1 czerwca br. z inicjatywy Powiatu Kłobuckiego, w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, miał miejsce kolejny cykl prelekcji profesora Mariana Zembali oraz towarzyszącego mu zespołu. Wiodącym tematem wykładów poświęconych „Zdrowiu Polaków” była  tym razem „Promocja idei transplantologii narządów”.

Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kłobucku we współpracy z Powiatową Radą Seniorów, Stowarzyszeniem Akademii Trzeciego Wieku w Kłobucku oraz kłobuckim oddziałem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Ze swoimi wykładami wystąpili m.in. prof. dr hab. med. Marian Zembala, dr n med. Sylwia Sekta oraz Bogumiła Król ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także pacjent po przeszczepie serca – Patryk Koczyba.
Wszystkie wystąpienia służyły promocji idei transplantacji i dawstwa organów, komórek i tkanek oraz upowszechnieniu wiedzy o problemach z obszaru  przeszczepów komórek, tkanek i narządów.
Na widowni wypełnionej słuchaczami – seniorami zasiedli m.in.: Przewodniczący Stowarzyszenia Akademii Trzeciego Wieku w Kłobucku – Marianem Górą, Henryk Kiepura – Starosta Kłobucki, Maciej Biernacki – Wicestarosta, Tomasz Majchrowski – Członek Zarządu Powiatu, Kultury, Kultury Fizycznej oraz Joanna Maruszczyk – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Wcześniej, tego samego dnia, zespół kierowany przez prof. M. Zembale, wygłosił wykłady o podobnej tematyce, w Zespole Szkół w Krzepicach.
Starostwo, w oparciu o stosowne porozumienie z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, organizuje cyklicznie w naszym powiecie,  spotkania popularyzujące wiedzę z zakresu medycyny i zdrowia oraz propagujące postawy prozdrowotne.

Źródło: Powiat Kłobucki

Miejska TV