Co o naszych gminach mówią rankingi?

‘Wspólnota’ – pismo zajmujące się tematyką samorządu terytorialnego, po raz kolejny opracowało ranking zamożności samorządów. Z zestawienia wynika, że najbogatszą gminą w naszym powiecie jest Popów z dochodem 2987,89 zł na mieszkańca. Najsłabiej natomiast wypada Opatów. To jednak nie wszystko – gminy z powiatu kłobuckiego zostały również uwzględnione w rankingach Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Kryterium klasyfikacji rankingów ‘Wspólnoty’stanowi dochód danej jednostki podzielony przez liczbę jej mieszkańców biorąc pod uwagę miniony, pełny rok budżetowy. Zestawienia dzielą się na kilka kategorii: województwa i miasta wojewódzkie, miasta powiatowe i tak zwane inne, czyli miasta niepowiatowe, miasta na prawach powiatu, powiaty oraz gminy wiejskie. Jak zatem na tym tle prezentują się nasze samorządy?

Najlepiej żyje się w Popowie

W powiecie kłobuckim laur zwycięstwa przypadł gminie Popów. Z dochodem 2987,89 zł per capita uplasowała się na 278 miejscu wśród 1559 gmin wiejskich, na które składa się cały ranking. Tym samym zostawiła daleko w tyle resztę okolicznych samorządów wiejskich. Dopiero 565 pozycję osiągnęło Lipie, a 608 Panki. Dalej na liście znajduje się gmina Przystajń, w której dochody na mieszkańca sięgają 2677,80 zł. Wręczyca Wielka z wynikiem 2516,36 zł została sklasyfikowana na 1135 miejscu. Najniższe dochody w minionym roku budżetowym uzyskała gmina Opatów – 2446,14 zł w przeliczeniu na mieszkańca. Poskutkowało to zajęciem 1288 pozycji w skali kraju. Niewiele lepiej ocenione zostało Miedźno, któremu przypadło miejsce 1211. Ranking od wielu lat nieprzerwanie otwiera gmina Kleszczów, gdzie dochody na osobę przewyższają 40 tys zł.

Powiat i ‘inne’

Kłobucka dotyczą dwa odrębne zestawienia. Pierwsze z nich uwzględnia budżet całego powiatu kłobuckiego. Ta kategoria niestety nie jest powodem do dumy, ponieważ nasz powiat zajmuje dalekie 308 miejsce. Inaczej jest jeśli chodzi o ranking miast powiatowych, w którym autorzy zestawili łącznie 267 miejscowości. Kłobuck sklasyfikowano na 95 pozycji z zarobkami 2778,17 zł na mieszkańca. Jeszcze trzy lata temu był 122, ale w porównaniu z ubiegłym rokiem wypada nieco gorzej. Wtedy udało się zająć 79 miejsce.

Do pełnego obrazu poziomu bogactwa naszego powiatu brakuje już tylko Krzepic. Dochody tego miasta oszacowano na 2546,13 zł, co dało mu 421 lokatę wśród miast niepowiatowych, nazwanych w rankingu ‘Wspólnoty’ innymi. Biorąc pod uwagę 575 pozycji znajdujących się na tej liście, wynik pozostawia wiele do życzenia.

Przedsiębiorczość i samodzielność

Zestawienia JST Zrównoważonego Rozwoju oceniają z kolei poziom przedsiębiorczości gmin. Na stronie Serwisu Samorządowego PAP można znaleźć ranking prezentujący ilość firm przypadających na tysiąc mieszkańców, co ma obrazować jak rozwinięte pod względem inwestycji są poszczególne miejsca. Jak wskazują autorzy zestawienia największym poziomem przedsiębiorczości odznaczają się miejscowości turystyczne, najgorzej z natomiast wypadają te z niskim wskaźnikiem PKB per capita. Zgodnie z tą zależnością jako najbardziej przedsiębiorczy oceniony został Karpacz (795 firm), a ostatnie miejsce zajął Nowy Dwór (województwo podlaskie) z 27,83 podmiotami gospodarczymi na tysiąc mieszkańców. Jak na tym tle wypada Kłobuck? Z wynikiem 105,57 firm uplasował się na 364 miejscu. Aby dowiedzieć się jak poradziły sobie pozostałe gminy polecamy zapoznać się z wykresem poniżej.

Bardzo istotne kwestie porusza także kolejny, ostatni już ranking. Poziom dochodów własnych w budżecie, bo tego dotyczy, ukazuje w jakim stopniu samorząd jest samodzielny, a w jakim zależny od środków z zewnątrz. Palma pierwszeństwa wśród gmin z naszego powiatu przypadła Kłobucku. 58,64 to odsetek dochodów własnych w samorządzie tego miasta. Jeśli wziąć pod uwagę tylko gminy wiejskie to najlepsze są Panki z wynikiem niemal 57 procent. Dla porównania w Miedźnie, prezentującym się w tym zestawieniu najmniej korzystnie, dochody własne wynoszą zaledwie 30,44 procent.

Paulina Grzyb

Źródło: Ranking zamożności samorządów 2016, ‘Wspólnota’
Serwis samorządowy PAP:
Ranking gmin pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców 2015
Ranking gmin pod względem udziału dochodów własnych w budżecie 2015
Fot.: Krzysztof Świtalski

wykres
wykres_2

Miejska TV