Dzień Edukacji Narodowej

13 października w Szkole Podstawowej w Białej, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie, świętowali Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystą akademię przygotowała klasa V, pod kierunkiem pani Małgorzaty Skrok i pani Ewy Golis. Uczniowie, w programie artystycznym pt. „Wyśpiewać chcemy Wam życzenia”, przedstawili sylwetki nauczycieli, śpiewali najpiękniejsze piosenki i składali najszczersze życzenia. Swój wkład w przygotowanie uroczystości mieli również uczniowie klasy III, którzy pod kierunkiem pani Edyty Kilan narysowali portrety nauczycieli. Nie sposób pominąć ogromnego wkładu uczniów z klasy IV i VI, którzy pod opieką pani Grażyny Bednarek napisali listy do nauczycieli. Z prac plastycznych i literackich została przygotowana wystawa.
To wyjątkowy dzień dla pracowników oświaty. Nie tylko dla nauczycieli, ale także dla pracowników administracji i obsługi. Razem tworzymy wielkie dzieło. Każdy, wypełniając z pasją swoje obowiązki, przyczynia się do wychowania i edukacji młodego pokolenia oraz do rozwoju naszej Ojczyzny.

Red.

9

7

8

6

5

4

3

2

1

Miejska TV