O historii polskich misji wojskowych i nie tylko – spotkanie w kłobuckim ZS nr 3

W środę 18 października 2017r. w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie edukacyjne. Było to spotkanie młodzieży kłobuckich szkół ponadgimnazjalnych z weteranami misji zagranicznych Wojska Polskiego. Tematem wiodącym spotkania był udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.

Spotkanie składało się z 3 części, z czego pierwsze dwie dotyczyły bezpośrednio historii polskich misji wojskowych, prowadzonych pod auspicjami ONZ, NATO, czy w ramach działań OBWE. Spotkanie to okazało się sukcesem dzięki bardzo dobrze poprowadzonemu wykładowi, który, co szczególnie warte podkreślenia, zawierał wszelkie metody aktywizujące uczniów, proponując ciekawą i pełną ekspresji narrację prowadzącego wykład p. Andrzeja Korusa, jak i świetnie przygotowaną prezentację multimedialną na ten temat.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się krótkie konkursy wiedzy, które przeprowadzano wśród młodzieży. Serie szybkich pytań za każdym razem były nagradzane wartościowymi nagrodami, a sam fakt, że zapytany mógł konsultować się z kolegami powodował większą aktywność wszystkich zebranych.
Prelegent, w swym wystąpieniu, zapoznał uczniów z tradycjami Wojska Polskiego, zwracając szczególną uwagę na nauczanie patriotyzmu przez weteranów wojen i zrywów narodowych w poprzednich stuleciach. Następnie połączył te tradycję z propagowaniem postaw proobronnych i patriotycznych.
Prelekcja była świetną nauką patriotyzmu, budowanego na najlepszej polskiej tradycji i przekazywaną przez samych weteranów. Sama tematyka pogadanki idealnie wpisuje się w materiał realizowany na takich przedmiotach, jak edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie. Ogromną zaletą była jednak forma, w jakiej ta wiedza została młodzieży przekazana.
W treść tego wykładu idealnie wpisało się także wystąpienie majora Andrzeja Kowalskiego – szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, który przybliżył kłobuckiej młodzieży, szczególnie uczniom klas mundurowych, zasady służby w Wojsku Polskim i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Dla wielu młodych ludzi wybranie tego typu drogi życiowej mogłoby być ukoronowaniem ich pasji i właściwym sposobem na życie.
Całość imprezy zakończył krótka prelekcja sierżanta sztabowego Kamila Raczyńskiego oraz aspiranta Mariusza Gawlika – funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, na temat bezpieczeństwa na drodze i zagrożeń wynikających z użytkowania pojazdów przez uczniów, którzy, jako kierowcy, stawiają swoje pierwsze kroki w ruchu drogowym. Bardzo pouczający materiał filmowy, jaki zaprezentowali kłobuccy policjanci przemówił do młodzieży o wiele lepiej, niż teoretyczne rozważania na ten temat, z jakimi młodzi ludzie spotykają się na lekcjach wychowawczych, czy zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa.
Całość imprezy pod względem merytorycznym należy ocenić bardzo wysoko, zwłaszcza sposób i forma podawanej wiedzy były na tyle atrakcyjne, iż warte naśladowania także w przyszłości.
Wydarzenie było zorganizowane m.in. przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Red.
Źródło: Powiat Kłobucki

img_5312

img_5310

img_5375

img_5362

img_5356

img_5347

img_5336

img_5326

img_5324

img_5317

Miejska TV