Kłobuccy uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki oraz współpracują z europejskimi szkołami.

Obecnie realizowany jest projekt pn.: ”Stara ojczyzna. Nowa ojczyzna”. W projekcie, oprócz Zespołu Szkół Nr 1 z Kłobucka, biorą udział szkoły BORG z Mittersill w Austrii, Herzog Johann Gymnasium z Simmern w Niemczech oraz Istituto d’istuzione superiore Leonardo da Vinci z Chiavenny we Włoszech.

Uczniowie biorący udział w projekcie mają okazję poznać życie swoich rówieśników, ich zwyczaje oraz rodziny, uczestniczyć z zajęciach szkolnych, dyskutować z nimi na różne tematy, brać udział w zajęciach sportowych, zwiedzać okolicę oraz uczyć się tolerancji wobec drugiego człowieka. Projekty międzynarodowe, oprócz efektów wymiernych, czyli doskonalenia umiejętność językowych, mają również wartości niewymierne. Współpraca z rówieśnikami z innych krajów pozwala na poznanie ich punktu widzenia na wiele spraw i zweryfikowanie swoich poglądów. Ważne jest spojrzenie na to co się dzieje w najbliższym otoczeniu oczami innych ludzi. Ogromną rolę odgrywa tutaj empatia i tolerancja.
Temat realizowanego od 2016 roku projektu jest bardzo aktualny. Uczniowie analizują powody migracji ludzi, przedstawiają życiorysy członków swoich rodzin, którzy z różnych powodów musieli opuścić swoją ojczyznę. Zastanawiają się nad różnymi aspektami integracji migrantów. Dla Polaków i ogólnie dla całej Europy jest to temat na czasie. Dla nas to nowe, ważne doświadczenie, gdyż w naszej okolicy mamy mały odsetek ludzi, których możemy określić migrantami. Nasi partnerzy mieszkają w krajach, gdzie zjawisko migracji jest zadomowione od wielu lat i wielu migrantów wrosło już w nowe środowisko i przyjęło jego zasady funkcjonowania. Są uczniami, pracownikami takimi, jak ci, którzy w tym miejscu mieszkają od urodzenia.
Podczas trwającego dwa lata projektu odbyło się wiele międzynarodowych spotkań. Każda ze szkół biorących udział w jego realizacji, była zarówno ich gospodarzem, jak i gościem. W trakcie wizyt uczestnicy pracowali nad zagadnieniami projektu a następnie prezentowali efekty swoich prac.

Spotkanie w Austrii
W styczniu 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie szkół partnerskich w Mittersill w Austrii. W spotkaniu uczestniczyły uczennice Katarzyna Drabczyk, Sandra Komorowska i Paulina Janik a opiekę nad nimi sprawowały pani Karina Hutna oraz pani Kamilla Strzeszyna. Tematem spotkania w szkole BORG Mittersill były historie ludzi, którzy musieli z różnych powodów opuścić swoje ojczyzny i szukać nowego miejsca do życia. Uczniowie prezentowali losy osób ze swojego otoczenia, często losy członków rodzin. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w wykładzie w Salzburgu dotyczącym praw człowieka oraz sytuacji imigrantów w Austrii.

Wyjazd do Włoch
W kwietniu 2017 roku uczestnicy projektu spotkali się w Chiavennie we Włoszech. Zespół Szkół Nr 1 reprezentowali uczniowie Kinga Kłysińska, Filip Bugaj i Dominika Międła a opiekę sprawowali nauczyciele pani Magdalena Trzepizur oraz pan Witold Morawski.
Podczas spotkania uczniowie w ramach pracy nad projektem oglądali film “Gran Torino” oraz odpowiadali na pytania dotyczące filmu. Następnie każda z grup (Polski, Austrii, Niemiec, Włoch) zaprezentowała piosenki o tematyce migracji oraz prezentacje multimedialne o filmach poruszających problem uchodźców. Grupa z Polski zaprezentowała film pt.”300 mil do nieba”
Uczniowie z Europy w Kłobucku
W maju 2017 roku szkoły realizujące projekt gościły u nas w Kłobucku. Uczniowie z każdego kraju przedstawili sytuację społeczno – polityczną uchodźców przy pomocy prezentacji multimedialnych. Następnie w grupach międzynarodowych omawiali przygotowane wcześniej artykuły prasowe związane z tematyką projektu. Na zakończenie warsztatów uczniowie wzięli udział w “lekcji tolerancji”, która polegała na wyobrażeniu sobie przybycia uchodźcy do ojczyzny i narysowaniu własnych odczuć oraz obaw związanych z tą sytuacją.
Wizyta w Niemczech
W listopadzie 2017 roku uczennice Klaudia Ochęduszka, Dominika Międła, Paulina Kurzacz wraz z nauczycielkami Joanną Morawską i Małgorzatą Cieślak-Bieleninik uczestniczyły w spotkaniu w Simmern. W trakcie tygodniowego pobytu uczniowie z Polski, Niemiec, Austrii i Włoch dyskutowali o powodach opuszczania ojczystego kraju, tolerancji wobec obcych kultur i innych narodowości. Uczniowie w trakcie spotkań prezentowali swoje szkoły oraz ciekawe miejsca w regionach skąd pochodzili i mieszkali.

Kolejny pobyt w Chiabennie
W marcu br. uczniowie Bartek Morawski i Tymoteusz Luterek oraz nauczyciele Joanna Morawska i Karina Hutna z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku uczestniczyli w projekcie Erasmus+ we Włoszech (Chiavenna). W trakcie kilkudniowego pobytu uczniowie rozmawiali głównie o tolerancji. Podczas spotkania zaprezentowali oni także zmontowane przez siebie filmiki dotyczące przepisów kulinarnych wybranych dań. Każdy z uczestników przedstawił jakiś przepis, który w danym kraju przyjął się, ale został zapożyczony z innego kraju. Nie były to więc potrawy typowo polskie, włoskie czy też austriackie. Następnie dania te gotowali wspólnie z rodzinami włoskimi w ich domach. Gotowe potrawy zawożony do szkoły gdzie odbywała się degustacja.
W trakcie kolejnego dnia projektu uczestnicy zwiedzili urocze miasteczko włoskie Bergamo oraz Chiavennę. Mieli możliwość poznać zwyczaje swoich włoskich kolegów i koleżanek co było tym łatwiejsze, że nie byli zakwaterowani w hotelu lecz bezpośrednio w rodzinach włoskich. Było to dla nich dużym wyzwaniem lecz także okazją do komunikacji w językach obcych.
Każdy wyjazd obfitował w nowe doświadczenia i doznania kulturalne. Gospodarze starali się urozmaić czas wolny i organizowali kulturoznawcze wycieczki, z których każdy przywiózł mnóstwo zdjęć i wspomnień.
Każdy wyjazd obfitował w nowe doświadczenia i doznania kulturalne. Gospodarze starali się urozmaić czas wolny i organizowali kulturoznawcze wycieczki, z których każdy przywiózł mnóstwo zdjęć i wspomnień.
Kolejny wyjazd, podsumowujący projekt właśnie trwa. Rozpoczął się 13. a zakończy 19 maja. Do szkoły koordynującej w Mitetrsill (Austria) pojechało 12 uczniów wraz z dwiema opiekunami. Są to: Natalia Pietrzak, Kinga Żurkowska,Marta Gębuś, Oliwia Sołtysiak, Damian Ledwoń,Oliwia Olczyk, Sonia Matyja, Eliza Mrowiec Patrycja Kasprzak,Arkadiusz Pawełczak, Jakub Borecki, Piotr Żarnoch oraz nauczycielki: Katarzyna Szymczyńska i Kamilla Strzeszyna Na miejscu nie brakuje wielu zajęć i intensywnej pracy, którą ekipa z Kłobucka musi wykonać.

Red.

Miejska TV