W Austrii podsumowano projekt programu Erasmus +

W austriackiej szkole BORG Mittersill koordynującej projekt ”Stara ojczyzna. Nowa ojczyzna” odbyło się spotkanie podsumowujące tę inicjatywę. Projekt jest realizowany od września 2016 roku w ramach Programu Erasmus +.

W jego realizację zaangażowane były Zespół Szkół Nr 1 z Kłobucka, Johann-Herzog-Gymnasium w Simmer (Niemcy) oraz Istituto d’istruzione Superiore Leonardo da Vinci z Chiavenny (Włochy.) Szkoły współpracują ze sobą od kilku lat.
Obecnie realizowany projekt zbliża się ku końcowi. Tematem działań były różne aspekty związane z bardzo aktualnym tematem w Europie, jakim jest migracja. Założenia projektu realizowano zarówno w każdej szkole, jak i podczas wspólnych spotkań. Zostały przeanalizowane powody współczesnych migrantów i ich doświadczenia związane z integracją w lokalnych społecznościach oraz zjawisko migracji w przeszłości z czasów przed i po II Wojnie Światowej. Przeprowadzone działania w każdej z partnerskich szkół pozwoliły zauważyć, że w każdej lokalnej społeczności znajdują się osoby mające w rodzinie tło migracyjne. Migracja to nie tylko napływ uchodźców z objętych wojną krajów azjatyckich czy afrykańskich do Europy. Migracja to również ruchy obywateli Europy między krajami w ramach Unii Europejskiej oraz emigracja do USA czy Ameryki Południowej.
Uczniowie dowiedzieli się, że migracja ma nie tylko negatywne strony dla krajów przyjmujących. Dzięki obecności imigrantów z różnych państw wzbogaciła się kultura każdego kraju, gdyż każdy człowiek, który opuszcza swoją ojczyznę, by osiąść w innym kraju, wnosi jakąś część jej kultury, np.: muzykę, kuchnia, zwyczaje.
Napływ obcych, szczególnie w tak dużym wymiarze, jak to ma miejsce obecnie, powoduje strach wśród stałych mieszkańców. Działania projektowe miały na celu pokazanie, że poznanie tych ludzi, powodów ich emigracji, ich doświadczeń, zredukuje strach przed obcymi, pozwoli na pozbycie się uprzedzeń i stereotypów. Wspólne działania społeczności lokalnej i napływowej mogą pomóc we wzajemnym budowaniu przyszłości. Działaniami takimi mogą być wspólne koncerty, wspólne gotowanie tradycyjnych potraw, prezentacje tradycji związanych z obchodzeniem różnych świąt.
Ludzie, którzy muszą opuścić swoją ojczyznę z powodu działań wojennych, przeżywają często traumę. Szukają wsparcia i pomocy. Szczególnie dzieci i młodzież potrzebują akceptacji i integracji z lokalnymi społecznościami szkolnymi, by mogły się dobrze rozwijać i zapomnieć o koszmarach wojny. Pomóc im mogą w tym lokalne organizacje, które organizują dla nich kursy językowe oraz wsparcie psychologiczne. Podczas spotkania w Mittersill odbyła się debata z przedstawicielami takich lokalnych organizacji, władz lokalnych, prasy oraz osób, które swój dom znalazły w tamtejszym regionie. Podkreślali oni, jak ważna jest integracja dla wzajemnego zrozumienia i szacunku.
Udział uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 był bardzo ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności posługiwania się językami obcymi, poznali zwyczaje i kulturę partnerów, mieli możliwość spotkania ciekawych ludzi, przeprowadzać wywiady, uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych podczas wymian, spędzać czas z rówieśnikami z krajów partnerskich, poznać ich sposób życia, poznać doświadczenia osób, które musiały uciekać ze swoich krajów. Tematykę migracji mogli poznać również na lekcjach w rodzimej szkole. Różne aspekty tego tematu omawiane zostały na szkolnych m.in. na zajęciach z historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii.
Program Erasmus+ daje szansę na wszechstronny rozwój uczestników. Korzyści płynących z udziału w tym programie jest wiele. Do najważniejszych należą: poprawa przekazywania i zdobywania wiedzy, poszerzenie horyzontów uczniów, możliwość rozwoju zawodowego, czy też wzmocnienie wizerunku szkoły.

Dzięki opartym na współpracy działaniom podejmowanym wspólnie z kolegami z innych krajów uczniowie wykraczają poza podręcznik, bezpośrednio i natychmiastowo analizując dane, wiedzę i doświadczenia. W ten sposób rozwijają oni międzykulturowe zrozumienie i zyskują nowe perspektywy dotyczące własnej nauki.

Red.


Miejska TV