Pół tysiąca ulic w Częstochowie zmienia nazwy

Decyzje dotyczą mieszkańców całego miasta. W sumie w trzech uchwałach władze zmieniły nazwy około pół tysiąca ulic. Koszt samych tablic w jednej z alei oszacowano na 20 tys. zł. Wymiany dokumentów nie musimy się jednak obawiać.

Pierwszy projekt dotyczy przyjęcia zwyczajowych nazw ulic, które po prostu nie zostały potwierdzone uchwałą, jak przewidują obowiązujące obecnie przepisy o samorządzie gminnym. To 430 arterie, którym miana nadano przed transformacją ustrojową, wynikają ze zwyczaju lub wobec których nie można odnaleźć dokumentów. Cześć dróg widnieje na starych planach i mapach miasta.

Koszt wymiany tablic na alei Jana Pawła II to jest rząd około 20 tys. zł.

W trakcie uchwalania projektu pojawił się pomysł zmiany nazwy alei Jana Pawła II przez dodanie słowa ”święty”. – W roku ’90-tym, w którym nazywaliśmy tę ulicę, Jan Paweł II nie był świętym – zauważył radny Paweł Ruksza. – Nie burzy to konstrukcji całej nazwy ulicy – dodał. Pojawiła się również kwestia dalszych korekt. Radny dopytywał dla przykładu, czemu dla konsekwencji nie zastosować skrótu przy wszystkich stopniach wojskowych. Oponował Jacek Kudła z Wydziału Geodezji i Kartografii UM. – Koszt wymiany tablic na alei Jana Pawła II to jest rząd około 20 tys. zł. Jeżeli zastosujemy skrót do “Marszałka”, to mamy trzech marszałków w sensie Józefa Piłsudskiego, Rydza-Śmigłego i oczywiście Focha. W tym przypadku będziemy musieli zmienić tablice do trzech kolejnych ulic – zauważył. Uchwały w przyjętym kształcie sprawiają, że wymiana tablic i dokumentów nie będzie konieczna.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Drugi projekt ma za zadanie korektę – sprostowania i ujednolicenia pisowni już istniejących nazw, zgodnie z zasadami języka polskiego. To łącznie 96 ulic. Uchwała dotyczy zmiany kolejności imienia i nazwiska, dodanie do nazwiska imienia, tytułu naukowego, stopnia wojskowego, to również m.in. poprawa błędów pisowni. Ostatnia kwestia to przedłużenie częstochowskich dróg oraz likwidacji ośmiu, które w rzeczywistości nie istnieją w terenie. Wszystkie projekty nie zmieniają adresów zamieszkania i zameldowania.

Wreszcie wprowadzimy do TERYT-u [Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – przyp. KR] standard pełnej nazwy, co spowoduje, że pojawi się w systemie informatycznym Źródło, gdzie zaciąga się dane do paszportów, dowodów osobistych – wyjaśniał radnym Jacek Kudła. – Przygotowaliśmy pliki wsadowe, informatyczne dla naszych systemów podatkowych, transportowych i zarządzania odpadami. Prace w Wydziale Geodezji i Kartografii na podstawie analiz przestrzennych w sprawie projektów trwały przez około pół roku. Uchwały przyjęli radni w trakcie marcowej sesji Rady Miasta.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Sebastian Zielonka

Miejska TV