Kłobuck o mowie nienawiści

Policjanci i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku debatowali, jak walczyć z ”mową nienawiści”. Konferencję podzielono na dwie części.

W pierwszej brali udział uczniowie, którym mundurowi przekazali, że każdy, kto dopuszcza się ”mowy nienawiści” lub popełnia przestępstwo podyktowane nienawiścią, nie pozostaje bezkarny i musi liczyć się z surowymi konsekwencjami swojego zachowania. Funkcjonariusze podkreślali, że z taką samą karą może spotkać się osoba, która popełnia tego typu przestępstwa w internecie i na portalach społecznościowych.

Druga część wydarzenia dedykowana była przede wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pedagogom ze szkół podstawowych i średnich. Prelegenci przedstawili problematykę „mowy nienawiści”, z jaką można się spotkać w szkole czy internecie, jednocześnie przekazując wskazówki, jak ”mowie nienawiści” przeciwdziałać.

KR
Fot.: Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

[huge_it_slider id=”1″]

 

Miejska TV