Większość częstochowskich nauczycieli poparło strajk

W referendum zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego chęć strajku zadeklarowała większość placówek z Częstochowy. W tym wszystkie szkoły podstawowe i średnie. Protest jest planowany na 8 kwietnia i ma być prowadzony do odwołania.

Między 15 a 22 marca w częstochowskich placówkach odbyły się referenda strajkowe. – Na podstawie protokołów możemy stwierdzić, że w naszym mieście 86 proc. ogółu biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej – mówi Edyta Książek, wiceprezes Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. Te dane dotyczą Częstochowy i pięciu placówek z gminy Rędziny.

Pracownicy oświaty są niezadowoleni z płac. ZNP wystąpił więc o wzrost wynagrodzenia zasadniczego o tysiąc złotych, wchodząc w spór zbiorowy z niemal wszystkimi placówkami oświatowymi w Polsce. – Nauczyciele i pedagodzy pracują pod stresem, często borykają się z zawodowymi problemami zdrowotnymi, maja ogromny wpływ na przyszłość swoich wychowanków, a ich praca jest bardzo niedoceniona, a wspomniane zarobki zupełnie do niej nieadekwatne – mówi nam nauczycielka z kilkuletnim stażem, która woli pozostać anonimowa. Żądanie podniesienia pensji dotyczy wszystkich pracowników oświaty, również administracji i obsługi.

Strajk popierają wszystkie częstochowskie publiczne szkoły podstawowe, cztery z pięciu zespołów szkolno-przedszkolnych, większość przedszkoli, wszystkie szkoły średnie.

Strajk popierają wszystkie częstochowskie publiczne szkoły podstawowe, cztery z pięciu zespołów szkolno-przedszkolnych, większość przedszkoli, wszystkie szkoły średnie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Bursa Miejska i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. – Mam wrażenie, ze od wielu już lat zawód nauczyciela traktowany jest jako gorsza profesja niż chociażby lekarz – mówi nauczycielka wychowania przedszkolnego. – Pedagogiem i nauczycielem się nie bywa, ale jest się nim stale.

Nauczyciele dokształcają się za własne pieniądze, przygotowują się do zajęć – przypomina Edyta Książek, zwracając uwagę, że ten zawód wiąże się również z wychowywaniem – Nauczyciel odbiera telefony, przygotowuje się do zajęć, rady pedagogicznej. Wyjazdy, wycieczki, przygotowanie uroczystości. To wszystko leży na barkach nauczycieli.

ZNP nie bez powodu wszedł w spór z placówkami oświatowymi. To nie Częstochowa jest pracodawcą nauczycieli. – Jako radni nie mamy możliwości, aby wpłynąć na nauczycieli i dyrektorów w sprawie strajku. Uważam, że nauczycielom ta podwyżka się należy, to ministerstwo powinno finansować wynagrodzenie – mówi Dariusz Kapinos, przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Miasta Częstochowy. – Nauczyciele słusznie wnioskują, aby wpłynęły dla nich środki finansowe.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Radny Kapinos wyjaśnia, że w tym tygodniu oczekiwać należy decyzji magistratu w kwestii protestu w oświacie, a odpowiedzialny za edukację wiceprezydent Ryszard Stefaniak podejmie kroki, aby zabezpieczyć potrzeby dzieci na wypadek ewentualnego strajku.

Nie wszyscy głosujący w referendum popierają jednak protest w formie, jaki planuje ZNP. Sprawa nie budzi również sympatii wszystkich zrzeszających pracowników oświaty organizacji. – W tych akcjach, które są prowadzone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, ”Solidarność” uczestniczyć nie będzie – stwierdza Jacek Strączyński, przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ. – Sprawy dorosłych powinny być załatwiane między dorosłymi i dzieci w to mieszać nie wolno. Mowy nie ma, żebyśmy dzieci w jakikolwiek sposób wykorzystywali do spraw dorosłych.

Być może jest to forma drastyczna, ale pokazuje to tylko rangę problemu – mówi nauczycielka z kilkuletnim stażem. Strajk nie tylko może stanowić niewątpliwy problem dla rodziców. Koliduje również z terminami egzaminów szkolnych. 15-17 kwietnia zaplanowano egzaminy dla ósmoklasistów. 10-12 kwietnia to czas egzaminów gimnazjalnych. Główne terminy matur wyznaczono natomiast na maj. Kolejne rozmowy między rządem a nauczycielami prawdopodobnie odbędą się 1 kwietnia.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Sebastian Zielonka

Miejska TV