Częstochowa przygotowuje się na strajk w oświacie

1 kwietnia częstochowski magistrat wyda komunikat dotyczący pracy szkół i placówek oświatowych w czasie ewentualnej akcji strajkowej. Tego dnia będzie wiadomym, czy uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę czy też rodzicie będą zmuszeni taką opiekę swoim dzieciom zapewnić we własnym zakresie.

”Z pism kierowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego do Urzędu Miasta Częstochowy wynika jednoznacznie, że 8 kwietnia można spodziewać się akcji strajkowej w szkołach” – pisze Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Ryszard Stefaniak.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Magistrat zwrócił się do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o udzielenie informacji na temat ilościowego i procentowego udziału nauczycieli w ewentualnym strajku. Pytania dotyczyły także zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu nauczania i wychowania, w tym przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Wiceprezydent zapewnia, że sytuacja dotycząca ewentualnego strajku będzie przez władze miasta na bieżąco monitorowana.

”Trzeba także uczciwie uprzedzić uczniów i rodziców, że w przypadku rozpoczęcia strajku i nie zakończenia tej akcji w stosownym czasie […] przeprowadzenie szkolnych egzaminów zewnętrznych w terminach wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, będzie – ze względów proceduralno-kadrowych – zagrożone.”

Urząd Miasta Częstochowy nie podważa prawa pracowników oświaty do wysuwania postulatów czy prowadzenia akcji protestacyjnych, przypomina natomiast, że nauczyciele za czas strajku nie mogą otrzymywać wynagrodzenia. ”Trzeba także uczciwie uprzedzić uczniów i rodziców, że w przypadku rozpoczęcia strajku i nie zakończenia tej akcji w stosownym czasie – pisze Ryszard Stefaniak – muszą liczyć się z faktem, że przeprowadzenie szkolnych egzaminów zewnętrznych w terminach wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, będzie – ze względów proceduralno-kadrowych – zagrożone.”

KR
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

Miejska TV