Prezydent Częstochowy wystąpił o zabezpieczenie pieniędzy na stadion Rakowa

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk złożył wniosek o zabezpieczenie w planie finansowym miasta środków na przebudowę stadionu przy Limanowskiego. Rząd zadeklarował dofinansowanie stadionu w kwocie 10 mln zł. Władze miasta oczekują 20,5 mln zł. W najbliższym tygodniu radni dwa razy będą dyskutować o przyszłości Rakowa.

W planie X zwyczajnej sesji Rady Miasta na 11 kwietnia znalazły się dwa punkty, które zakładają zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033, a także zmiany w budżecie gminy na obecny rok.

Prezydent Częstochowy w ten sposób wystąpił m.in. o zabezpieczenie środków na rozbudowę stadionu. Źródłem pokrycia większości tegorocznych wydatków na inwestycję ma być kredyt bankowy. Jednocześnie prezydent zakłada dofinansowanie obiektu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dla przypomnienia, jesienią miasto wystąpiło do ministerstwa o doinwestowanie obiektu w ”Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”, a rząd zdecydował się objąć wsparciem budowę Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie i przeznaczyć na ten cel 10 mln zł, co stanowi ok. 27 proc. szacunkowych kosztów przedsięwzięcia.

Magistrat zawnioskował o ok. 20,5 mln, wobec czego ministerstwo w styczniu odesłało wniosek, domagając się korekty i ponownego złożenia. Kolejny wniosek miasta o taką wysokość dotacji poparł prezes PZPN Zbigniew Boniek, który wraz z Prezydentem Miasta Częstochowy podpisał się pod wspólnym listem do Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki.

”Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować przebudowę i rozbudowę stadionu Rakowa, potrzebną zarówno obecnej drużynie piłkarskiej, która zdobyła serca wielu mieszkanek i mieszkańców miasta i regionu, jak i perspektywicznie służącą rozwojowi piłki nożnej w naszym mieście – czytamy w liście. – Projekt jest ważny także dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zainteresowany jest zarówno podnoszeniem poziomu sportowego, jak i standardu infrastruktury piłkarskiej w kolejnych ośrodkach w naszym kraju. RKS Raków Częstochowa jest obecnie Klubem, który poczynił w ostatnim okresie w skali kraju największe postępy i z całą pewnością na istotne ministerialne wsparcie zasługuje”

Miasto koszt przebudowy obiektu szacuje na 37,7 mln zł (13,7 mln w 2019, 20,2 mln w 2020 oraz 3,8 mln zł w 2021 r.), choć realna kwota będzie znana dopiero po przetargu wykonawczym.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Przygotowując ten projekt od początku wnioskowaliśmy o określone środki, bo padały konkretne deklaracje dotyczące wsparcia, sięgające nawet 70% planowanych kosztów zadania – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – My robimy co do nas należy i oczekujemy tego od polityków, którzy składali publiczne obietnice. Chcę traktować je poważnie, dlatego proponuję Radzie Miasta zabezpieczenie w budżecie miasta i prognozie finansowej środków na wkład w realizację “Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie”. Wierzę jednocześnie, że dofinansowanie z Ministerstwa wyniesie docelowo 20,5 mln zł. Z tą intencją wymagana w projekcie pula środków została przeze mnie zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Częstochowy.

W najbliższym czasie radni dwukrotnie zajmą się obiektem przy Limanowskiego. Na 9 kwietnia zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta dotycząca wyłącznie informacji Prezydenta Miasta na temat budowy stadionu piłkarskiego Rakowa. 11 kwietnia reprezentanci mieszkańców Częstochowy zajmą się m.in. zaproponowanymi przez prezydenta zmianami w budżecie.

Według planów na ten rok, wydatki miasta na kulturę fizyczną wzrosną z 17,3 mln do 30,1 mln. Bez wchodzenia w szczegóły – oznacza to przeznaczenie na stadion ok. 13 mln zł. Wydatki całego miejskiego budżetu to wówczas ponad 1,3 miliarda złotych. Natomiast oczekiwane przez samorząd wsparcie ze Skarbu Państwa ma wynieść 20 mln 488 tys. zł.

Kroki w celu przebudowy stadionu podjął klub, który zlecił przygotowanie projektu budowlanego. 3 kwietnia samorząd odkupił prawa autorskie do niego za 150 tys. zł, natomiast 5 kwietnia Częstochowa podpisała umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową, związaną z realizacją inwestycji “Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie”. Wykonawcą będą poznańskie firmy Demiurg Project SA i Demiurg sp. z. o.o., za kwotę blisko 331 tys. zł.

W założeniach dokumentacja ma być gotowa w ciągu dwóch miesięcy, po czym będzie możliwy przetarg na realizację prac budowlanych oraz sama przebudowa obiektu.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
cytat i fragment listu za: Urząd Miasta Częstochowy
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

Więcej: Za, a nawet przeciw budowie stadionu
Więcej: Co z tym stadionem Rakowa? Nadzwyczajna sesja już we wtorek

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019

Miejska TV