Pomimo strajku trwają egzaminy gimnazjalne

W 23 miejskich szkołach, które prowadzą oddziały gimnazjalne, odbyła się pierwsza i druga tura egzaminów. Przystąpiło do nich 1,6 tysiąca uczniów. 12 kwietnia ostatni egzamin z języka obcego.

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli, dyrekcje kilku częstochowskich szkół zgłaszały problemy ze skompletowaniem obsady zespołów nadzorujących, ale te braki udało się uzupełnić. Wszystkie szkoły prowadzące oddziały gimnazjalne zgłosiły w środę rozpoczęcie egzaminu. Po przedmiotach humanistycznych, w czwartek uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w części matematyczno-przyrodniczej.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Chciałbym podziękować wszystkim, w tym przedstawicielom związków zawodowych i strajkującym nauczycielom, dzięki postawie których możliwe było przeprowadzenie ważnego dla uczniów i ich rodziców egzaminu – podkreślał zastępca prezydenta Częstochowy, Ryszard Stefaniak. – To istotne, że w trudnej dla polskiej oświaty chwili, nauczyciele, wysuwając swoje uzasadnione postulaty, myślą odpowiedzialnie o dobru środowiska szkolnego jako całości.

W środę i czwartek w ponad 90 szkołach i przedszkolach prowadzonych przez częstochowski samorząd kontynuowany był protest. Część nauczycieli zawiesiła akcję strajkową. Od 15 do 17 kwietnia zaplanowano egzaminy dla ósmoklasistów.

KR
Źródło.: Urząd Miasta Częstochowy
Fot.: Krzysztof Rygalik

Miejska TV