Zmiany w organizacji ruchu na A1

Kierowcy od niedawna poruszają się na nowych warunkach na odcinku między Radomskiem a początkiem obwodnicy Częstochowy.

Od granicy województw łódzkiego i śląskiego do początku obwodnicy Częstochowy, a ściślej od Łochyni do wiaduktu nad linią kolejową nr 146 relacji Wyczerpy – Chorzew Siemkowice w Lubojence, wyłączono z ruchu jedną jezdnię.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Kierowcy mają do dyspozycji nitkę wschodnią, na odcinku około 5 km, na której wprowadzono ruch w układzie 2+1. Jadący na południe w kierunku Katowic mogą korzystać z dwóch pasów, a dla kierunku przeciwnego, w stronę Łodzi, dostępny jest jeden pas.

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że niezależnie od tego, jaki odcinek obecnej trasy będzie przebudowywany do parametrów autostrady, ma być zachowana ciągłość ruchu w obu kierunkach.

KR
Fot.: A. Witwicki / GDDKiA

Miejska TV