500 plus dla dzieci z domów dziecka

W tym roku w programie 500 plus nastąpiły dwie ważne zmiany. Zniesiono kryterium dochodowe w przypadku świadczenia na pierwsze dziecko, a pieniądze trafią także do wychowanków domów dziecka.

Do tej pory młodzi ludzie, którzy przebywali w rodzinnych domach dziecka, otrzymywali na wniosek opiekunów świadczenie 500 plus. Tych środków nie dostawały dzieci w państwowych domach dziecka. Jest ich 17 tysięcy. Teraz dysponentem pieniędzy będzie dyrektor placówki, co potwierdziło Ministerstwo Rodziny.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. Realizacją programu w naszym mieście zajmuje się Częstochowskie Centrum Świadczeń.

KR
Żródło: twitter

Miejska TV