Będą dodatkowe kontrole obiektów sakralnych

Pożar w sercu Paryża pokazał, jak nieprzewidywalny jest otaczający nas świat. Spłonęła katedra, której budowę rozpoczęto w XII wieku. W naszym regionie nie brak zabytków, które równie łatwo możemy stracić.

Na wszystko przygotować się nie sposób. Drewniane elementy konstrukcji, duże przestrzenie, budowa na planie krzyża sprawiają, że kościoły od innych budynków często znaczącą się różnią. Nie bez znaczenia jest wiek świątyń czy ich wysokość. W częstochowskiej archikatedrze ćwiczono dla przykładu akcję ratowniczą po uderzeniu pioruna.

Co istotne, w przypadku obiektów sakralnych, to właściciel bądź zarządca powinien zapewnić im ochronę przeciwpożarową. – W ramach tego obowiązku zobligowany jest do przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która m.in. zawiera informacje dotyczące sposobów postępowania na wypadek pożaru – wyjaśnia st. kpt. Kamil Dzwonnik, Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie. Każdy przypadek jest więc inny.

Częstochowscy strażacy obiektom sakralnym poświęcają stosunkowo dużo uwagi. Wybrane z nich podlegają kontroli, czego przykładem jest Jasna Góra. Tutaj dozór związany był z obchodami Światowych Dni Młodzieży i wizytą Ojca Świętego. W 2017 r. kontrola została powtórzona, chociaż największy niepokój może wzbudzać zabezpieczenie drewnianych budowli, jak kościół św. Idziego w Zrębicach w gminie Olsztyn czy kościół św. Idziego w Podlesiu w gminie Lelów.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Obie świątynie wzniesiono z XVIII w. W ostatnich latach były pod pieczą PSP. – Poza czynnościami kontrolnymi, funkcjonariusze organizowali również ćwiczenia na obiektach sakralnych – mówi Kamil Dzwonnik. – W roku 2018 każda Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, których mamy cztery w sektorze działania częstochowskiej komendy, takie ćwiczenia organizowała.

Jednostka nr 1 ćwiczyła na kościele pw. św. Antoniego z Padwy, nr 2 – na klasztorze jasnogórskim, nr 3 – na klasztorze kanoników we Mstowie, a jednostka koniecpolska na kościele Trójcy Świętej w Koniecpolu. Wcześniej, w 2017, strażacy zawitali do bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny. – Scenariusz tych ćwiczeń zakładał właśnie powstanie pożaru na poddaszu wieży św. Maryi – informuje rzecznik. – Głównym celem było sprawdzenie możliwości dojazdu, zapoznanie z obiektem, sprawdzenie możliwości działań.

Pozaplanowe działania w całym kraju zapowiedział minister MSWiA Joachim Brudziński. Zobowiązał wojewodów, aby we współpracy z komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej i z wojewódzkimi konserwatorami zabytków przeprowadzili dodatkowe kontrole m.in. obiektów sakralnych. Przed Wielkanocą śląski konserwator zabytków został już zobowiązany do przygotowania listy takich miejsc, ale zakres deklarowanych działań jeszcze nie jest znany.

Niezależnie czy jest to obiekt sakralny, czy do niebezpiecznej sytuacji doszło w innym miejscu, w pierwszej kolejności trzeba ostrzec inne osoby o ewentualnym zagrożeniu. – Dodatkowo należy wezwać służby ratownicze – wyjaśnia st. kpt. Kamil Dzwonnik. – Jeżeli faktycznie to jest niewielkie zdarzenie, pożar w zarodku, zobowiązani jesteśmy również podjąć czynności gaśnicze przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Na chwilę obecną, w sprawie ochrony kościołów, częstochowska PSP ma w planach ćwiczenia w Olsztynie.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Miejska TV