Starosta kłobucki zaniepokojony problemami Maskpolu

Jeśli wierzyć mieszkańcom powiatu kłobuckiego, źle się dzieje w Maskpolu. Firmę dotknęły częste zmiany w zarządzie. Sytuacja we wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółce niepokoi także starostę.

Firma z siedzibą w gminie Panki, produkująca wyposażenia dla wojska, to istotny w regionie pracodawca. Zatrudnia niespełna tysiąc osób. Obecnie Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ”Maskpol” realizuje m.in. umowę z Inspektoratem Uzbrojenia, która zakłada dostarczenie masek przeciwgazowych, kompletów odzieży ochronnej i narzutek ochronnych.

Starosta kłobucki zauważa, że to spółka z tradycjami, a przez dekady wyrosła na jedną z najnowocześniejszych w Polsce firm z branży zbrojeniowej. – Pracuje tam kilkaset osób z naszego terenu i obecna trudna sytuacja bardzo mnie, jako starostę, niepokoi – mówi Henryk Kiepura. – Ci ludzie pracowali tam przez dziesięciolecia. Pracował tam przez bardzo wiele lat przed przejściem na emeryturę mój ojciec, a dzisiaj zgłaszają się do mnie osoby zatroskane o los firmy, łącznie z pracownikami, którzy boją się, czy firma przetrwa. Taki jest skutek półtorarocznych rządów nowej ekipy ”dobrej zmiany”.

W Maskpolu w minionych latach rzeczywiście dochodziło do zmian, choćby w zarządzie. W czerwcu 2017 r. odwołany został wieloletni prezes, Krzysztof Dędek. Do tamtego czasu spółka była stosunkowo mocno zaangażowana w życie regionu. Nowym prezesem został Ładysław Piasecki, członkiem zarządu natomiast Marek Pasek-Paszkowski. Do personalnych metamorfoz dochodziło w samej PGZ, gdzie trafił m.in. Bartłomiej M., były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wracając do Maskpolu, we wrześniu ubiegłego roku stanowisko prezesa objął Jakub Banaś, związany w życiu zawodowym z sektorem prywatnym, a firma otrzymała zamówienie opiewające na prawie 80 mln zł, zlecone przez 3. Regionalną Bazę Logistyczną w Krakowie, na dostarczenie 148 tys. kompletów umundurowania, co ma zostać zrealizowane w latach 2018-2019. W lutym bieżącego roku władzę w spółce przejął tymczasem Adam Ogrodnik.

Na przetasowania we władzach PSO, PGZ i MON nakładają się opinie o finansowych niedomaganiach spółki. Częste zmiany w zarządzie mogą mieszkańców niepokoić. – Staram się rozmawiać z ludźmi. Byłem też na sesji w gminie Panki, gdzie prezes firmy [Jakub Banaś – przyp. KR] mówił o problemach zakładu – wyjaśnia Henryk Kiepura, starosta kłobucki. – Mówił, że firma jest w słabej kondycji finansowej, że rezygnuje z działań prospołecznych na terenie powiatu kłobuckiego. Z taką sytuacją nie mieliśmy przez 30 lat do czynienia.

[huge_it_slider id=”1″]

 

O sytuację finansową spółki postanowiliśmy zapytać Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ”Maskpol” S.A., w którego imieniu odpowiada Karolina Kurzacz, Menadżer ds. Komunikacji i Marketingu w spółce.

Czy jest możliwe uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy? Czy miniony rok zamknięty był deficytem, czy też nie? Czy w dłuższej perspektywie czasu, np. minionych pięciu lat, przedsiębiorstwo było rentowne?
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. jest w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2018 r. przez biegłego rewidenta, dlatego dane finansowe za ubiegły rok nie mogą zostać przekazane. W okresie ostatnich pięciu lat (2013-2017) przychody spółki stale rosły, osiągając w 2017 r. kwotę ponad 145 milionów złotych. W całym tym okresie Spółka uzyskiwała też dodatnie wyniki finansowe.

Maskpol to istotny pracodawca w regionie. Ilu pracowników zatrudnia Maskpol? Czy przedsiębiorstwo planuje zmniejszenie lub zwiększenie zatrudnienia? Ile osób zatrudniało przedsiębiorstwo w minionym czasie, np. w ostatnich pięciu latach?
Obecnie w PSO MASKPOL S.A. zatrudnionych jest blisko 1000 osób. Dokładne dane w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane.

Czy w minionych latach, w 2017 bądź 2018 r., w przedsiębiorstwie miał miejsce audyt lub podobny dokument, oceniający działania przedsiębiorstwa? Jeśli tak, jakie były jego wyniki?
W okresie, którego dotyczy zapytanie, na zlecenie Spółki przeprowadzano audyty zewnętrzne i wewnętrzne. Ich celem było zidentyfikowanie i wyeliminowanie potencjalnych ryzyk i zagrożeń w działalności Spółki. Informacje o wynikach audytów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018, poz. 419).

Maskpol działa w regionie od dekad. Chciałbym poruszyć więc kwestię, czy realizuje obecnie zamówienia, które pozwolą zachować mieszkańcom regionu pracę. Jakie to zamówienia?
Obecnie Spółka realizuje sprzedaż zapewniającą środki na funkcjonowanie i rozwój, tj. na prace badawczo-rozwojowe i wydatki na inwestycje. PSO MASKPOL S.A. aktualnie dostarcza dla wojska: FOO (Filtracyjną Odzież Ochronną), mundury polowe i mundury polowe letnie, kamizelki kuloodporne, narzutki ochronne, maski przeciwgazowe z filtropochłaniaczami.

Czy w minionych latach, w 2017, w 2018 r., spółka wywiązywała się z przyjętych zamówień? Czy na przedsiębiorstwo nałożone zostały kary za niewywiązywanie się z zamówień?
Kwestie związane z realizacją kontraktów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018, poz. 419). Wynika to z konieczności ochrony interesów samego przedsiębiorstwa, jak i jego kontrahentów.

Krzysztof Rygalik
rygalik@gmail.com

Więcej: Dobra zmiana dotknęła Maskpol?

Miejska TV