Polskie pociągi pojadą 250 km/h?

Planowane jest wprowadzenie maksymalnej prędkości pociągów na poziomie 250 km na godz. Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Najważniejsza zmiana to dostosowanie przepisów do planowanego wprowadzenia maksymalnej prędkości pociągów na poziomie 250 km na godz.

Pociągi jadące z prędkością powyżej 160 km na godz. muszą być prowadzone z wykorzystaniem systemu kontroli oraz sygnalizacji kabinowej, który w przypadku ewentualnego błędu maszynisty automatycznie wymusza jazdę z dozwoloną prędkością lub uruchamia nagłe hamowanie. Zmienione przepisy określają warunki korzystania z ww. systemu również dla prędkości wyższych niż dozwolone obecnie 200 km na godz.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Nowelizacja rozporządzenia likwiduje ostatnią barierę prawną i umożliwia budowanie bezpiecznej, komfortowej i punktualnej kolei. Jest przekładem, że nowoczesnym rozwiązaniom technicznym powinny odpowiadać zmiany legislacyjne, które umożliwiają ich stosowanie w praktyce z korzyścią dla wszystkich pasażerów i klientów kolei – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Oprócz tego m.in. wszystkie znaki dla maszynistów przy torach na nowych, unowocześnianych i remontowanych liniach kolejowych będą obowiązkowo wykonane z materiałów odblaskowych. Nie jest znany termin, kiedy powyższe zmiany zaczną bezpośrednio dotyczyć mieszkańców Częstochowy.

KR
Fot.: www.gov.pl/web/infrastruktura

Miejska TV