Częstochowa mniejsza o dwa tysiące ludzi

Po raz kolejny zmalała populacja Częstochowy. Mieszkańcy wyjeżdżają oraz nie decydują się na posiadanie dzieci. W ciągu 2018 r. Miasto Świętej Wieży skurczyło się o ponad dwa tysiące ludzi.

Główny Urząd Statystyczny opracowuje oraz w półrocznych cyklach publikuje szczegółowe dane o liczbie i strukturze ludności Polski. Pozwala to z jednej strony prześledzić zmiany, jakie dotykają całego kraju, a z drugiej można przyjrzeć się nawet jednej gminie. Z końcem kwietnia opublikowane zostały informacje dotyczące całego minionego roku. Częstochowa się wyludnia. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. mieszkają tutaj 222 tys. 292 osoby.

Znacznie przeważają przy tym kobiety, jest ich bowiem prawie 118 tys., a mężczyzn ponad 104 tys. W całym roku 2018 na świat przyszło 1749 częstochowian, natomiast zmarło 2972. Biorąc pod uwagę sam tzw. przyrost naturalny, ubyło 1223 mieszkańców.

Jeśli jednak podsumować również migracje wewnątrz kraju, czyli przeprowadzkę do innej gminy, przyjechało ok. 1200 osób, a wyjechało ok. 2100. W ten sposób ubyło kolejnych 887 mieszkańców. Innymi słowy, Częstochowa skurczyła się o ponad dwa tysiące ludzi.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Co istotne, wedle danych GUS w 2018 r. zamieszkało w Mieście Świętej Wieży tylko 122 zagranicznych imigrantów, co nie musi odpowiadać codziennym doświadczeniom częstochowian. Podsumowanie nie obejmuje bowiem osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast wlicza stałych mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą, bez względu na okres ich nieobecności.

Miasto coraz szybciej się wyludnia, ponieważ dokładnie rok wcześniej mieszkało w nim 224 tys. 376 osób. Wówczas sam ujemny przyrost naturalny wynosił 1098, a ze względu na wymienioną już migrację ubyło jeszcze 629 mieszkańców. Biorąc pod uwagę informacje Głównego Urzędu Statystycznego z ostatnich dwóch lat – w 2018 r. w Częstochowie rodziło się mniej dzieci oraz więcej osób poszukiwało innego miejsca do życia niż wcześniej.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Krzysztof Świtalski

Źródła: ”Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019; ”Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2017 r. Stan w dniu 31 XII”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018

Miejska TV