Krzysztof Matyjaszczyk napisał do premiera w sprawie przywrócenia województwa częstochowskiego

Tematem listu skierowanego przez prezydenta Częstochowy do Mateusza Morawieckiego jest przywrócenie na mapę administracyjną Polski województwa częstochowskiego. Ma to związek z podziałem środków unijnych.

Zdaniem władz miasta zmiany administracyjne muszą zostać przeprowadzone w ciągu najbliższych miesięcy, ponieważ rozpoczyna się proces negocjacji w sprawie podziału europejskich funduszy na regiony. Według Krzysztofa Matyjaszczyka rozdysponowanie środków na 16 województw będzie kluczowe dla ewentualnych zmian na mapie kraju w najbliższej dekadzie.

W związku z tym Prezydent Częstochowy napisał list do Prezesa Rady Ministrów, w którym przypomniał, że deklaracje o powstaniu województwa częstochowskiego padały ze strony polityków rządzącej obecnie koalicji. – Tymczasem czas płynie – stwierdza włodarz miasta. – Prace te muszą być zsynchronizowane z kalendarzem programowania środków europejskich, aby nowy region był brany pod uwagę przy rozdziale funduszy w nowej perspektywie unijnej po 2020 roku. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jest na to za późno, ale do końca tego półrocza mają ruszyć prace nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Zarazem Krzysztof Matyjaszczyk odwołał się do lokalnych tradycji, historii oraz symbolu Częstochowy jako duchowej stolicy Polski. – Częstochowa pozostaje największym w Polsce miastem pozbawionym statusu wojewódzkiego, większym od kilku, które taki status utrzymują, jak choćby Opole, Kielce czy Rzeszów. Jest jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych świata chrześcijańskiego. Ma też własne, bogate tradycje kulturowe, odmienne od tradycji ziem śląskich, których administracyjnie stała się częścią w ramach podziału terytorialnego z 1999 roku – pisze prezydent.

Do korespondencji polityk załączył kopię listu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ ”Solidarność” Jacka Strączyńskiego z 8 października 2015 r. oraz kopię oświadczenia posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego z 16 października 2015 r. Powstanie województwa częstochowskiego to istotny punkt kampanii samorządowej z 2014 r. i było skorelowane z objęciem przez Artura Warzochę stanowiska Prezydenta Miasta Częstochowy.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

List Jacka Strączyńskiego do Jarosława Kaczyńskiego z 28 września 2015 r. (s. 1)
List Jacka Strączyńskiego do Jarosława Kaczyńskiego z 28 września 2015 r. (s. 2)
List Jarosława Kaczyńskiego do Jacka Strączyńskiego z 8 października 2015 r.
Oświadczenie Szymona Giżyńskiego z 16 października 2015 r.
List Krzysztofa Matyjaszczyka do Mateusza Morawieckiego z 8 maja 2019 r.

Więcej: Urząd Miasta Częstochowy
Więcej: Zarząd Regionu NSZZ ”Solidarność”

Miejska TV