Obwodnica Częstochowy może być przejezdna w tym roku

Po odstąpieniu od umowy z wykonawcą obwodnicy Częstochowy rozpoczęła się procedurę wyłonienia nowego. Harmonogram zakłada, że prace rozpoczną się nie później niż jesienią. Jeszcze przed końcem roku Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce udostępnić ciąg główny A1 kierowcom.

Pierwszego dnia po zakończeniu przerwy zimowej firma Salini Polska otrzymała wezwanie do poprawy, w którym GDDKiA wskazała, jakie roboty wykonawca musi zrealizować w ciągu kolejnych 30 dni. Włosi nie wykonali tych prac, w związku z tym 29 kwietnia zamawiający odstąpił od umowy dotyczącej częstochowskiej obwodnicy. Urząd chce, aby roboty na odcinku ”F” autostrady A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia były jak najszybciej kontynuowane.

W związku z tym rozpoczęła się procedura wyboru wykonawcy w trybie negocjacji bez ogłoszenia, na co pozwala prawo zamówień publicznych, a ściślej art. 62 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Jeden z przepisów stanowi, że jest to możliwe, jeśli ”ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem”.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Wykonaliśmy całą dokumentację konieczną do tego, aby zaprosić wykonawców do negocjacji – mówi Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA. – Te negocjacje mają się odbyć w kolejnych dniach i na ich bazie będziemy przygotowywać dokumenty do składania ofert – dodaje. W założeniach nowy wykonawca dokończy roboty ziemne i ułoży nawierzchnię, ale w pierwszej kolejności zabezpieczy przed degradacją już wykonane prace, w tym obiekty mostowe.

Prace przy częstochowskiej obwodnicy mają zostać wznowione w okresie lata i jesieni. Prawdopodobny termin to wrzesień. Do negocjacji zostali zaproszeni główni podwykonawcy oraz generalni wykonawcy prac przy autostradzie A1.

Urząd chce, żeby nowy wykonawca podjął się prac zabezpieczających, ponieważ pozwoli to przed końcem roku uczynić drogę przejezdną. W przypadku dokończenia kontraktu po konsorcjum włoskich firm procedury trwałyby dłużej. – Harmonogram, który mamy przygotowany dla tej trasy, zakłada udostępnienie kierowcom samego ciągu głównego obwodnicy przed Sylwestrem – mówi Jan Krynicki.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: GDDKiA

Więcej: Salini nie zbuduje A1
Więcej: Nie jest znana procedura wyboru nowego wykonawcy A1

Miejska TV