Złote Gody

W częstochowskim Pałacu Ślubów obchody Złotych Godów, czyli półwiecza wspólnego życia, świętowały kolejne pary.

Podczas dwóch uroczystości życzenia jubilatom złożyli przedstawiciele władz miejskich – prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca Ryszard Stefaniak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Rafał Bednarz. Każda z par otrzymała Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty.

Jubilaci:

Joanna i Ireneusz Bajerscy – 51
Czesława i Bogusław Czarneccy – 63
Krystyna Smugowska-Gzieło i Antoni Gzieło – 51
Grażyna i Waldemar Jędrychowscy – 51
Krystyna i Jerzy Motylowie – 51
Elżbieta i Józef Powroźnikowie – 51
Barbara i Jan Rozpondkowie – 51
Grażyna i Jerzy Surlejowie – 51

Ewa i Maciej Ciukowie – 51
Anna i Henryk Glińscy – 51
Krystyna i Jan Góra – 51
Maria i Andrzej Jończykowie – 51
Alicja i Henryk Juszczykowie – 51
Zofia i Stanisław Lityńscy – 51
Teresa i Janusz Kurpiosowie – 51
Irena Gucewicz-Sawicka i Mieczysław Sawicki – 52
Alfreda i Henryk Satory – 51

KR
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

[huge_it_slider id=”1″]

 

Miejska TV