Częstochowa bez plastiku

Wprowadzony program ekologiczny miałby zachęcać do mniejszego wykorzystywania plastiku na terenie Częstochowy. To odpowiedz na głosy mieszkańców, ale również dyrektywy unijne i rozwiązania wdrażane w innych regionach Polski.

16 maja radni zdecydują o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia woli, określenia kierunków i ustalenia wytycznych działań mających na celu przystąpienie do realizacji projektu ”Częstochowa bez plastiku”. Za tą nieoczywistą nazwą kryją się konkretne propozycje.

Program przewiduje m.in. możliwość zakupu automatów do recyklingu plastikowych butelek, rezygnację z jednorazowych naczyń i zastąpienie ich np. rozkładającymi się odpowiednikami, czy też wykorzystywanie szklanych opakowań. Podjęta została również kwestia miejskich, plastikowych materiałów reklamowych, które mogłyby zostać zastąpione choćby przez papier.

Inaczej mówiąc, to zachęta do minimalizowania użycia plastiku w codziennym życiu. – Oczywiście rada może tej uchwały nie przyjąć, wprowadzić poprawki, ale chodzi o intencje – mówi radny Piotr Wrona, inicjator projektu. – Od 2021 r. będzie nas już obowiązywać uchwała Parlamentu Europejskiego. Możemy zacząć się do tego przyzwyczajać.

[huge_it_slider id=”1″]

 

”Częstochowa bez plastiku” jest związana z zakazem używania wyrobów jednorazowych. Pozwalałaby częstochowianom stopniowo zaakceptować unijne wytyczne. – Po to jesteśmy radnymi, aby pewne rzeczy wyprzedzać, wyznaczać pewne kierunki – zauważa Piotr Wrona. Samo pismo, złożone 8 maja w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie określa ścisłych terminów.

Przygotowanie programu jest uzasadniane m.in. wzrostem ilości szkodliwych odpadów oraz głosami zaniepokojonych mieszkańców. W założeniach inicjatywa, która jest kierowana do prezydenta miasta, zapoczątkuje pozytywne zmiany w kwestii ochrony środowiska.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Miejska TV