W Częstochowie wzrośnie stawka za wywóz śmieci?

Obowiązująca w Częstochowie stawka miesięczna to 12,00 zł od mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 20 zł od mieszkańca, gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka.

Według projektu uchwały, który będzie omawiany na najbliższej sesji Rady Miasta, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wzrośnie do 18,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Jednocześnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wzrośnie do 36,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Zakładane opłaty będą niższe dla części osób segregujących śmieci. Są to gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub rodziny wielodzietne. Radni będą głosować nad projektem 16 maja.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Więcej: Projekt uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejska TV