Do częstochowskiego żłobka pierwszeństwo będą miały szczepione dzieci?

Jeśli zmiany wejdą w życie, do Żłobka Miejskiego w Częstochowie w pierwszej kolejności przyjmowane będą szczepione dzieci. Decyzje zapadną 16 maja. Wszystko ma związek ze sporem Częstochowy z władzami województwa sprzed lat.

Statut Żłobka Miejskiego przy al. Armii Krajowej z filią przy ul. Sportowej zawiera kryteria, jakie należy spełnić, aby dziecko przyjęte zostało do placówki. Z jednej strony są to warunki obowiązkowe. Do nich zalicza się zamieszkanie małego człowieka w Częstochowie, odpowiedni wiek czy też podpisanie przez rodzica lub opiekuna umowy z dyrektorem. Te zasady są oczywiste.

Ze względu choćby na ograniczoną ilość miejsc, przewiduje się również przyjmowanie części dzieci w pierwszej kolejności. To bardzo ważny punkt statutu. Preferowani są młodzi ludzie z rodzin wielodzietnych, z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także dotyczy to rodzica pracującego, samotnie wychowującego dziecko. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem, te przepisy mają ulec zmianie. Trzeba się jednak cofnąć o cztery lata.

Nadzór prawny wojewody

Postęp w medycynie wiąże się m.in. z rzadszym występowaniem przypadków śmierci niemowląt czy kilkuletnich dzieci. Nie pozostaje to bez związku z prowadzeniem w krajach rozwiniętych programów szczepień ochronnych. O tym obowiązku częstochowski samorząd postanowił przypomnieć rodzicom cztery lata temu. Wojewoda zakwestionował wówczas decyzje Rady Miasta, które wiązały przyjęcie dziecka do przedszkoli lub żłobka ze szczepieniami, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał mu rację.

Sprawa powróciła w styczniu tego roku, kiedy podjęto dwie uchwały, dotyczące kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego. Zgodnie z zasadami rekrutacji do ostatniej z placówek, rodzic lub opiekun prawny miał obowiązkowo złożyć oświadczenie, że dziecko jest szczepione lub z przyczyn zdrowotnych z tego obowiązku zostało zwolnione.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Tutaj wojewoda ponownie wyraził swój sprzeciw, a 14 marca Częstochowa postanowiła wnieść skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze, które dotyczyło zasad rekrutacji do miejskich przedszkoli. Natomiast w przypadku żłobka sprawa wciąż jest otwarta.

Kwestia zaufania

Między obecnym projektem a rozwiązaniami z początku roku istnieje wyraźna różnica. W styczniu radni zdecydowali się zmienić konieczne warunki przyjęcia do placówki. Obecnie tylko preferowane ma być przyjęcie dzieci zaszczepionych. – Przeprowadziliśmy w Miejskim Żłobku badania ankietowe – mówi radna Jolanta Urbańska, inicjatorka uchwały. – 92 proc. respondentów, rodziców czy opiekunów, wskazało, że jest zwolennikiem tego, żeby do żłobka były rekrutowane dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia ochronne.

Pomysł znalazł poparcie Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, czyli samorządu lekarskiego. Zgodnie z założeniami zmianom ulegnie przepis, który dotyczy pierwszeństwa w przyjęciu do ”Reksia”. Przed innymi przyjmowane miałyby być dzieci z oświadczeniem rodzica lub opiekuna o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. lub oświadczeniem, że zostały z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych. Inaczej mówiąc, w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę szczepieni kandydaci.

Oznacza to też, że nie będzie się to wiązać ani z koniecznością uzyskania przykładowo zaświadczenia lekarskiego, ani z konsekwencjami prawnymi za jego brak. – W tej chwili chcemy tylko i wyłącznie od rodzica czy opiekuna prawnego oświadczenie, czyli opierać ma się to na zaufaniu między rodzicem a placówką – wyjaśnia Jolanta Urbańska. – Żadnych danych wrażliwych tutaj nie ma.

Projekt zmian w statucie Żłobka Miejskiego w Częstochowie, złożony przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, będzie dyskutowany na najbliższej sesji Rady Miasta 16 maja. Po prawdopodobnym przegłosowaniu ta uchwała także trafi w ręce wojewody.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
fot. Marcin Merda

Więcej: O szczepionkach zdecyduje sąd

Miejska TV