Jubileusz Złotych Godów

16 małżeństw obchodziło jubileusz Złotych Godów. Większość z nich przeżyła razem więcej niż 50 lat.

Podczas dwóch uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego życzenia jubilatom złożyli Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Rafał Bednarz. Każda z par otrzymała również Medale Prezydenta Rzeczypospolitej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty.

KR
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

Jubilaci:
Teodozja i Jerzy Białasowie – 51
Marianna i Dezyderiusz Chudzińscy – 51
Krystyna i Marek Dudkowie – 51
Urszula i Władysław Misztalowie – 51
Elżbieta i Maciej Nowakowie- 51
Anna i Sławomir Rabędowie – 51
Lucja i Czesław Wasikowie- 51

Wanda i Zbigniew Bryłkiw – 51
Zenobia i Józef Gawronowie – 51
Zofia i Damian Glanc – 51
Krystyna i Wiesław Hasikowie – 51
Teresa i Stanisław Kulawiak – 50
Wanda i Ryszard Kurowscy – 51
Wiesława i Zygmunt Matera – 51
Elżbieta i Czesław Raczyńscy – 51
Maria i Adam Żyła – 51

Miejska TV