Absolutorium dla Krzysztofa Matyjaszczyka

Rada Miasta Częstochowy udzieliła prezydentowi absolutorium. Osiemnastu radnych głosowało ”za”.

16 maja Rada Miasta głosowała nad sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok i udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium dla Prezydenta Miasta Częstochowy. Jest to podsumowanie działań władz w danym czasie i sprawy te wiążą się ze sobą. Absolutorium dla prezydenta oznacza uznanie, że jego polityka finansowa jest prawidłowa.

Przede wszystkim inwestujemy tam, gdzie jest dźwignia finansowa, gdzie jest wsparcie zewnętrznych środków, bo to jest po prostu korzystne i bezpieczne dla naszego miasta i dla naszych mieszkańców – wyjaśnia Krzysztof Matyjaszczyk. Prezydent stwierdza, że budżet roku 2018 był dobrym dla Częstochowy, a rozpoczęły się wówczas strategiczne dla samorządu projekty, dotyczące choćby DK 1, linii tramwajowej, DK 46. Zwraca również uwagę, że miasto zajmuje się zadaniami zlecanymi z zewnątrz, które są jednak finansowe z lokalnych podatków. – To ogranicza nasze możliwości zaspokajania potrzeb naszych mieszkanek i mieszkańców. To ogranicza nasze możliwości inwestycyjne i możliwości wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej – mówi. Włodarz daje przykład subwencji oświatowej, do której w minionym roku gmina miała dołożyć ponad 90 mln.

Paweł Ruksza z Porozumienia Jarosława Gowina zauważa natomiast, że sprawy mają się inaczej, a Częstochowa przestaje się modernizować. – Trzeba wydatkować pieniądze na rozwój, na inwestycje – mówi radny klubu PiS. Według niego miasto przeznacza na ten cel za małą cześć budżetu. Według planów w 2018 r. miało to być 266 mln zł, tak się jednak nie stało. – Wydajemy 14,9 procenta, to jest 193 mln, podczas gdy inne miasta, porównywalne Toruń, Gliwice, mniejsze Tychy, wydają 30-40 procent. Mają porównywalny budżet – zauważa. Innego zdania jest Jacek Krawczyk z klubu Koalicji Obywatelskiej, który w ramach samorządu kooperuje z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Według wiceprzewodniczącego rady Częstochowa jest dobrze zarządzana, co potwierdziły zeszłe wybory. – Żaden budżet nie jest idealny – mówi. – Oczywiście są pewne wskaźniki, które powinniśmy osiągać. Akurat ten budżet dosyć dobrze wypada pod względem inwestycyjnym, a pamiętajmy, że jest to dopiero wstęp do dalszych inwestycji, które rozpoczną się w latach przyszłych.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Nadal w dzielnicach peryferyjnych nie buduje się wystarczającej ilości tak potrzebnych dróg, a mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta muszą zmagać się na zmianę to z błotem, to z kurzem. Przypomnę, że w Częstochowie jest 146 ulic nieskanalizowanych i tak jak w przypadku dróg lokalnych, także tych inwestycji miasto nie realizuje – powiedział w trakcie sesji Andrzej Sowa. Radny, wypowiadając się w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, zwrócił uwagę, że z biegiem lat zmniejsza się ilość osób mieszkających w Częstochowie, również w wieku produkcyjnym, i przypomniał o braku planów zagospodarowania przestrzennego. Stwierdził, że klub jest zaniepokojony zwiększającym się zadłużeniem gminy, które wyniosło na koniec roku prawie pół miliarda złotych. W związku z tym PiS zdecydował się głosować przeciw udzieleniu wotum zaufania i absolutorium. Ostatecznie, po dyskusji dotyczącej Miasta Świętej Wieży, radni w większości zaakceptowali sprawozdanie finansowe, wyrazi zaufania dla działań prezydenta oraz zdecydowali się udzielić absolutorium dla Krzysztofa Matyjaszczyka.

Dochody budżetowe Częstochowy za miniony rok to ok. 1 mld 264 mln zł. Składają się na nie subwencje na kwotę ok. 295 mln, dotacje celowe – ok. 306 mln, a dochody własne gminy to ok. 663 mln. Natomiast wydatki samorządy opiewają za ubiegły okres na ok. 1 mld 304 mln zł. Wyszczególnić można te bieżące, które wynoszą ok. 1 mld 111 mln, oraz majątkowe, potocznie nazywane inwestycjami, na kwotę ok. 193 mln. Samorząd przeznacza bieżące środki głównie na szeroko pojęte szkolnictwo (39 proc.) i szeroko pojętą pomoc społeczną (27 proc.), a cały budżet zamknął się ostatecznie z niedoborem wynoszącym ponad 40 mln zł.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

Miejska TV