Szczepionki przegłosowane

W częstochowskim żłobku preferowane będzie przyjmowanie dzieci, które podlegają szczepieniom ochronnym lub z przyczyn zdrowotnych są z takiego obowiązku zwolnione.

Kwestią szczepień ochronnych częstochowska Rada Miasta zajmuje się od lat. Samorząd starał się zdyscyplinować rodziców i opiekunów, których dzieci uczęszczają do prowadzonych przez Częstochowę przedszkoli lub do żłobka, lecz na przeszkodzie stał nadzór prawny wojewody. 16 maja radni przegłosowali uchwałę, według której pierwszeństwo w przyjęciu do placówki będą mieli m.in. kandydaci, których rodzic lub opiekun prawny przedłoży oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych lub pismo o takim charakterze, które stwierdzi, że z przyczyn zdrowotnych dziecko zostało z takiego obowiązku zwolnione.

Obecne rozwiązania są wzorowane na zmianie dokonanej w statucie Żłobka Miejskiego w Sosnowcu. W styczniu br. tamtejsi radni w zapisie, który dotyczy przyjmowania dzieci w pierwszej kolejności, dodali brzmiący niemal identycznie punkt. Nadzór prawny wojewody nie zakwestionował wówczas uchwały, jak miało to miejsce w przypadku Częstochowy. Dzięki temu tamtejsze rozwiązania mogły wejść w życie. Jedyną różnicą między projektem Rady Miejskiej w Sosnowcu a późniejszym, którego inicjatorką jest Jolanta Urbańska (klub KO), jest wymaganie w naszym mieście oświadczenia jednego rodzica lub opiekuna zamiast rodziców i opiekunów. W Zagłębiu będzie to aktualnie dotyczyło już dzieci z trzech placówek, jak stanowi Statut Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu z 25 kwietnia 2019 r.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Nie jest to pierwsza próba przeforsowania nowych kryteriów naboru do przedszkoli bądź żłobka, dlatego w trakcie dyskusji na minionej sesji radni zwracali uwagę na ewentualne prawne zastrzeżenia, jakie może mieć organ nadzorczy. Katarzyna Jastrzębska (klub PiS) powiedziała, że wystąpiła z prośbą do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. – ”Informacja na temat szczepień ochronnych dziecka jest niewątpliwie związana z przetwarzaniem szczególnej kategorii danych” – radna cytowała opinię prawną, według której informacje o szczepieniach nie mają na celu zapewnienia dziecku właściwej opieki w żłobku, co oznacza, że nie powinny być wymagane przy rekrutacji.

Generalizując, proponowana przez częstochowski samorząd procedura miałyby być sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych. – Chciałam tylko pokreślić, że tę uchwałę sosnowiecką przyjął wojewoda śląski, który zna, podejrzewam, te przepisy – powiedziała Jolanta Urbańska, która zwróciła również uwagę, że placówka ma już dane na temat niepełnosprawności czy zatrudnienia rodzica. Ostatecznie intencje klubów są jednakowe i przepisy zostały przyjęte. Uchwała będzie teraz podlegała kontroli wojewody. Wzór oświadczenia nie został załączony do projektu, więc jego sporządzenie pozostanie albo w gestii rodzica bądź opiekuna, albo Żłobka Miejskiego.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Więcej: Do częstochowskiego żłobka pierwszeństwo będą miały szczepione dzieci?

Miejska TV