Dotacja na remont kamienicy przy ulicy Kilińskiego

Miasto przekaże środki na remont i prace konserwatorskie zabytkowej kamienicy przy ulicy Kilińskiego 16. Wartość dofinansowania to 73 tys. zł, co stanowi połowę całkowitej kwoty renowacji.

Udzielona z budżetu dotacja dotyczy robót związanych z remontem dachu razem z wymianą uszkodzonych części, wykonaniem poszycia papą, a także wymianą rur spustowych i rynien. Obecnie kamienica spełnia funkcję mieszkalno-usługową. Budynek został w połowie XX w. wpisany do rejestru zabytków.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Powołana przez Prezydenta Miasta Częstochowy komisja, która zajmuje się przyznawaniem dotacji na konserwację lub restaurowanie zabytków wpisanych do rejestru, w 2019 r. rozpatrywała dwa wnioski. Uznano, że wymagania spełnia tylko jeden z nich. Dofinansowania na remonty zabytków są elementem Miejskiego Programu Rewitalizacji i do tej pory podpisano blisko 50 umów dotacyjnych na łączną sumę niemal 3 mln zł.

KR
Fot.: Marcin Merda

Miejska TV