Szykuje się przebudowa stadionu Znicza Kłobuck. Miasto chce wydać prawie 400 tys. złotych

Plany kłobuckiego samorządu zakładają przebudowę boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych, a także budowę oświetlenia. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku czekają zmiany.

Zakładane prace koncentrują się na dwóch kwestiach. Z jednej strony, tej istotniejszej, to dostosowanie terenu OSiR do wymagań rozgrywek IV ligi piłki nożnej. Konieczne są do tego prace ziemne i rozbiórkowe oraz utwardzenie terenu, montaż trybun i wiat dla zawodników. Powstanie także ogrodzenie o wysokości 2,20 m i elementy tzw. małej architektury, czyli kosze na śmieci. Z drugiej strony inwestycja dotyczy budowy oświetlenia terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji – placu zabaw i terenu zewnętrznego wokół stadionu. Zakończenie inwestycji ustalono na 30 września 2019 r.

[huge_it_slider id=”1″]

 

W tej sprawie konieczne są dwa zamówienia. Jedno dotyczy nadzoru, drugie prac. 28 maja otwarto oferty w przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostosowaniem obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej. Propozycję świadczenia usługi złożyła firma z Kłobucka, która koszty oszacowała na niecałe 7 tys. zł brutto.

Natomiast 31 maja w Urzędzie Miejskim nastąpiło otwarcie ofert związanych z samym zadaniem. Dopiero tego dnia gmina ogłasza, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na zamówienie i porównuje ją z ofertami. Podjęcie się prac za cenę ponad 917 tys. zł brutto zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ”Wilk” z Kłobucka. Tymczasem miasto zakładało, że przeznaczy na sfinansowanie zamówienia ok. 400 tys. zł.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Urząd Miejski w Kłobucku

Miejska TV