”Jesteśmy wiarygodni”

Jadwiga Wiśniewska w wyborach do Europarlamentu zdobyła 409 373 głosy. To wynik absolutnie fenomenalny nie tylko w skali samego Województwa Śląskiego, ale i całego kraju. W Polsce więcej głosów mieli tylko Jerzy Buzek (o 13 tysięcy) oraz Beata Szydło, która przekroczyła półmilionowe poparcie. Co po ogłoszeniu wyników do powiedzenia miała pani europoseł? Z Jadwigą Wiśniewską rozmawiał Krzysztof Rygalik.

Krzysztof Rygalik: W porównaniu z poprzednimi wynikami eurowyborów, wartości reprezentowane przez Prawo i Sprawiedliwość podziela nie tylko o wiele więcej mieszkańców kraju, ale również województwa śląskiego. W naszym regionie, gdzie silną pozycję miały ugrupowania lewicowe, również zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Co przekonało Polaków?
Jadwiga Wiśniewska:
Wyborcy zaufali Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ uznali, że Deklaracja Europejska, z którą szliśmy do wyborów, zasługuje na poparcie. Jesteśmy wiarygodni. W kampanii wyborczej nie składaliśmy obietnic bez pokrycia. Jak pokazały wyniki wyborów, Polacy podzielają nasze aspiracje o silnej Polsce w silnej Europie, o Europie sprawiedliwej, Europie równych szans i takich samych możliwości dla wszystkich państw członkowskich. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie ciężka praca, a także setki spotkań z mieszkańcami województwa śląskiego, podczas których docieraliśmy do wyborców z konkretną ofertą programową. Dzięki temu osiągnęliśmy rekordowe poparcie w skali kraju. Warto mocno podkreślić, że po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie śląskim, co jest szczególnie ważne dla mnie, jako lidera listy. Na początku kampanii postawiłam sobie cel, by z naszej listy do Parlamentu Europejskiego weszły 3 osoby i cel ten zrealizowałam.

Zaufało Pani 409 373 osób, a wśród nich bardzo wielu mieszkańców północnej części województwa. To duża odpowiedzialność? To motywuje do pracy?
Z całą pewnością to zwycięstwo doda skrzydeł i zmotywuje mnie do jeszcze większej aktywności. Ten znakomity wynik jest dowodem na to, że Polacy docenili moją pracę i to, że zawsze stałam po stronie polskich spraw w Parlamencie Europejskim. Przez 5 lat pracowałam dla Polski w Brukseli, ale byłam też aktywna w polityce krajowej. To nie tylko działalność polityczna, ale również ekologiczna, patriotyczna, prozdrowotna. Myślę, że ten wynik jest uznaniem wyrażonym przez wyborców dla moich działań na forum międzynarodowym i krajowym.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Te wybory wpłyną na nasze codzienne życie? Jak zmienia się życie mieszkańców województwa śląskiego dzięki Unii Europejskiej?
Decyzje podejmowane w Parlamencie Europejskim mają coraz większy wpływ na codzienne życie mieszkańców województwa śląskiego. Wysoka frekwencja w tych wyborach w naszym województwie potwierdza fakt, że wyborcy doskonale o tym wiedzą. Dzięki środkom unijnym podnosimy standard życia mieszkańców naszego województwa. Budowane są drogi, sieci wodociągowe, modernizowana jest sieć kolejowa, budowane są węzły przesiadkowe. Szybciej i wygodniej podróżujemy po Polsce. Podnoszony jest nie tylko standard infrastruktury drogowej, ale również ośrodków użyteczności publicznej. Wsparcie trafia do uczelni wyższych, szkół, przedszkoli i żłobków. Budowane są place zabaw, hale i boiska sportowe. Wsparcie trafia także do przedsiębiorców. Dzięki środkom unijnym zmienia się również polska wieś, rozwijają się obszary wiejskie. Rolnicy inwestują w nowoczesne maszyny rolnicze, otwierają gospodarstwa agroturystyczne. Poruszamy się po Europie bez granic. Młodzież korzysta z programu Erasmus+ i jeśli chce może kształcić się na europejskich uniwersytetach. To z tych powodów 90% Polaków popiera obecność Polski w UE.

Miejska TV